gimnazija logo

Vpis 2014

22. Avgust 2013 -- oki

V gimnazijski program se lahko vpiše, kdo je uspešno zaključil osnovno šolo.

1. PRIJAVA:

na naslov šole pošljejo kandidati prijavo za vpis v začetni letnik (obrazec MŠŠ-2-1,20/08) do 4. aprila 2014. Morebitni prenosi prijav bodo možni še do 25.aprila 2014.

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran razpisuje za prvi letnik programa gimnazija v šolskem letu 2014/15 predvidoma 84 prostih mest (3 oddelki). Dokončno število prostih mest bo znano 22.1.2014 z izidom Razpisa za vpis v srednjo šolo za šolsko leto 2014/15.

Stanje prijav na dan ...............

2. OMEJITVE VPISA:

........................

3. VPIS:

Vsi sprejeti kandidati bodo šoli predložili dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev (spričevalo 9. razreda) med 17. in 19. junijem 2014, ko bo potekal vpis v prvi letnik. Prijavljeni učenci bodo k vpisu pisno vabljeni.

Komentarji

Vsi prijavljeni učenci in dijaki boste v torek, 17. 6. 2014 prišli na vpis in predložili dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev. Pregled ocen bo potekal v pritličju (trim kabinet). In sicer po abecednem vrstnem redu:

·      Dijaki s priimki z začetnico A-F od 09.00 do 10.00

·      Dijaki s priimki z začetnico H-L od 10.00 do 11.00

·      Dijaki s priimki z začetnico M-P od 11.00 do 12.00

·      Dijaki s priimki z začetnico R-T od 12.00 do 13.00

·    Dijaki s priimki z začetnico U-Z od 13.00 do 14.00

Po pregledu ocen bo izpeljan izbirni postopek. Seznam sprejetih kandidatov v prvem krogu bo v četrtek, 19.6.2014 ob 11.00 objavljen na oglasni deski. Vsi sprejeti kandidati boste takoj vpisani ter o izidu izbirnega postopka tudi pisno obveščeni (sklep o sprejetju in potrdilo o vpisu). Kandidati, ki v prvem krogu ne boste uspešni se boste istega dne 19. 6. 2014 ob 11.30 zglasili v svetovalni službi (prvo nadstropje), kjer boste prejeli vse potrebne informacije in gradiva za nadaljnji postopek.

Na podlagi razvrstitve kandidatov po točkah bomo v 1. krogu sprejeli prvih 57 kandidatov, v drugem pa še preostalih 6, kolikor imamo razpoložljivih mest za dva oddelka gimnazijskega programa.

Dokumentacija, ki jo prinesete s seboj:

- original in fotokopijo spričevala (obvezno)

- podtrdilo o identifikaciji nadarjenih učencev potrjeno s strani OŠ (poljubno)

- naročilnico in obrazec za opravičilo plačila izposoje knjig iz učbeniškega sklada (poljubno)

- obrazec z izbiro jezika in sošolca (obvezno)

- podpisano barvno fotografijo in denar (4,20 - prosimo za točen znesek) za dijaško izkaznico (poljubno)

- prijavnico na šolsko prehrano (poljubno)

- prijavnico na eObveščevalca (poljubno)

- vlogo za izdajo subvecionirane mesečene vozovnice (poljubno)