gimnazija logo

Izziv Empatija

empatija

empatija

Izziv Empatija (povežem in poistovetim se z drugimi)

Pri urah biologije, pri razrednih urah in v okviru obveznih izbirnih vsebin se so se dijaki ukvarjali z izzivom Empatija. Pri tem so spoznavali pomen sočustvovanja oz. čustvovanja drugih, se učili postaviti v čevlje »svojih potencialnih strank« in prepoznavali vplive okolja pri razvoju svoje poslovne ideje. V manjših skupinah so nadgradili dejavnosti iz prvega izziva (Ideja) in s se pomočjo Zemljevida empatije pripravili na uspešno sodelovanje v  naslednjem izzivu (Stojnica z limonado). 

Youth Start - Izzivi podjetnosti za mlade:

Ideja      Junak    Empatija    Stojnica z limonado    Reci da    Moja skupnost    Vrednost odpadkov