gimnazija logo

Matura 2016

29. marec 2016  Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku. Prijavo morate oddati osebno tajnici ŠMK Sonji Bizjak v času govorilnih ur. To je vsak torek med 10.40 in 11.30, sredo med 11.00 in 11.55 ter četrtek med 13.35 in 14.15. Prijav po elektronski pošti ne sprejemamo!

Kandidati s seboj prinesite: osebni dokument, spričevala zadnjih dveh letnikov, obrazec za prijavo. Kandidatki, ki oceno popravljajo ali izboljšujejo morajo s seboj prinesti tudi obvestilo o ocenah na maturi.

Kdor nima statusa dijaka mora opravljanje mature plačati – glej na  

http://www.ric.si/mma/ve%C4%8D%20info%20za%2021letnike%202016%20(pdf)/2006081708233977/