gimnazija logo

Na GEPŠ smo se vključili v mednarodni projekt Youth Start

erasmus

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran sodeluje v projektu Izzivi podjetnosti za mlade                                                                      youStart

V projektu sodeluje 12 partnerskih institucij iz petih držav (Portugalska, Slovenija, Avstrija, Luksemburg in Danska). V Sloveniji projekt vodi in usmerja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom za šolstvo in Šolo za ravnatelje.

Na šoli so v projekt vključeni dijaki 2. letnika smeri gimnazija, delo vodi ravnatelj Borut Butinar s šolskim projektnim timom (Breda Novak, prof., Irena Remec, prof. Eva Slekovec, prof. in Darko Zamuda, prof.).

 Temeljni namen projekta je spodbujanje razvoja transverzalnih veščin 21. stoletja s sodobnimi pristopi. Ena izmed teh je samoiniciativnost in podjetnost, kot je opredeljena v evropskem referenčnem okviru ključnih kompetenc (Priporočilo evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za VŽU, UL EU, 30. 12. 2006). To kompetenco bomo v projektu smiselno integrirali v pouk s spodbujanjem sodelovanja in komuniciranja, kritičnega mišljenja, samorefleksije, dela z viri, spodbujali bomo ustvarjalnost in kreativnost itd.

Cilji projekta:

  • učitelji bomo načrtovali, izvajali in spremljali pouk tako, da bomo integrirali veščine in znanja, ki tvorijo ključno kompetenco samoiniciativnost in podjetnost,
  • učitelji in učenci bomo spoznali temeljna izhodišča učenja z izkušnjami,
  • učitelji bomo spoznavali prakse razvijanja samoiniciativnosti in podjetnosti v drugih sodelujočih državah in z njimi izmenjavali izkušnje oz. primere kakovostne prakse.

Izvedba:  GEPŠ je v šolskem letu 2015-16 uvrščena v eksperimentalno skupino, zato bomo skupaj z dijaki v tem šolskem letu izvedli sedem dejavnosti – izzivov:

·   Izziv Ideja (razvoj poslovne ideje in modela)

·   Izziv Junak (moji vzorniki)

·   Izziv Empatija (povežem in poistovetim se z drugimi)

·   Izziv Stojnica z limonado (prodaja izdelkov)

·   Izziv Reci DA! (moje vrline)

·   Izziv Moja skupnost (spoznavam okolje, v katerem živim) 

·   Izziv Vrednost odpadkov (ponovna uporaba odpadkov)