gimnazija logo

Nov šolski urnik

S ponedeljkom 25.1.2016 bo začel veljati nov urnik za vse razrede naše šole.

 

 

1A

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

1.ura
(07:25-08:10)ANG
1A
02


KEM.L
1A
33


INFA.D-1
1A
rač
ŠVZ.F1AB-1
1A1B
tel12.ura
(08:15-09:00)

ANG
1A
02


NEMFRA
1A
gle 33


MAT
1A
31


INFA.D-1
1A
rač
ŠVZ.F1AB-1
1A1B
tel1

SLO
1A
11


3.ura
(09:05-09:50)

GEO
1A
22

GEO
1A
22

MAT
1A
31

SLO
1A
11

ZGO
1A
21

4.ura
(09:55-10:40)

RU
1A
24


SLO
1A
11


ITA.Z1-1
1A
dk
ITA.N1-1
1A
21

MAT
1A
31


ZGO
1A
21


5.ura
(11:10-11:55)

BIO.L
1A
34


SLO
1A
11


ŠVZ.D1A-1
1A
tel1
INFA.F-1
1A
rač

NEMFRA
1A
33 mansarda


FIZ
1A
32


6.ura
(12:00-12:45)

MAT
1A
31


MAT
1A
31


ŠVZ.D1A-1
1A
tel1
INFA.F-1
1A
rač

ANG
1A
02


LUM
1A
21


7.ura
(12:50-13:35)

KEM
1A
33

FIZ
1A
32BIO
1A
34

LUM
1A
21

8.ura
(13:40-14:25)

BIOKEM.V

ITA.Z1-1
1A
dk
ITA.N1-1
1A
gle

9.ura
(14:30-15:15)

VAJEFIZNa vrh


Seznam izpisov

Urniki po posameznih enotah (A4)


Skupine učencev

iUrnik 7.0.842 by Algit d.o.o. - Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran


1B

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

1.ura
(07:25-08:10)

MAT
1B
31
INFB.F-1
1B
rač


ŠVZ.F1AB-1
1A1B
tel1
ŠVZ.D1B-1
1B
tel12.ura
(08:15-09:00)

MAT
1B
31


SLO
1B
11


INFB.F-1
1B
rač


ŠVZ.F1AB-1
1A1B
tel1
ŠVZ.D1B-1
1B
tel1

MAT
1B
31


3.ura
(09:05-09:50)

ANG
1B
02

SLO
1B
11

ANG
1B
02

MAT
1B
32

SLO
1B
11

4.ura
(09:55-10:40)

RU
1B
02

ITA
1B
gle

KEM.L
1B
33

GEO
1B
22

LUM
1B
34

5.ura
(11:10-11:55)

FIZ
1B
32

MAT
1B
21

BIO.L
1B
34

SLO
1B
11

LUM
1B
34

6.ura
(12:00-12:45)

KEM
1B
33

NEM
1B
02

ITA
1B
gle

ZGO
1B
21

ANG
1B
02

7.ura
(12:50-13:35)

GEO
1B
22

BIO
1B
34

INFB.D-1
1B
rač

ZGO
1B
21

NEM
1B
33

8.ura
(13:40-14:25)

BIOKEM.V
1A1B
33 34INFB.D-1
1B
račFIZ
1B
32

9.ura
(14:30-15:15)

VAJEFIZ
1A1B
32

 

 

 

2A

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

1.ura
(07:25-08:10)

ANG
2A
02ZGO
2A
21

2.ura
(08:15-09:00)

SLO
2A
24

ANG
2A
02

ŠVZ.F2AB.T-1
2A2B
trim2

MAT
2A
31

ZGO
2A
21

3.ura
(09:05-09:50)

SLO
2A
24


MAT
2A
31


ITA.Z2-1
2A
dk
ITA.N2-1
2A
21

NEMFRA
2A
33 34


MAT
2A
31


4.ura
(09:55-10:40)

GEO
2A
22

MAT
2A
31

GLA
2A
gle

SLO
2A
24

SLO
2A
24

5.ura
(11:10-11:55)

ITA.Z2-1
2A
dk
ITA.N2-1
2A
gle

NEMFRA
2A
gle 33


GLA
2A
gle


ANG
2A
02


KEM
2A
33


6.ura
(12:00-12:45)

FIZ
2A
24

FIZ
2A
32

KEM.L
2A
33

BIO
2A
34

BIOKEM.V
2A2B
33 34

7.ura
(12:50-13:35)

PSI
2A
24


ŠVZ.F2AB-1
2A2B
tel1
ŠVZ.D2A.T-1
2A
trim1

GEO
2A
22


RU
2A
gle


VAJEFIZ
2A2B
32


8.ura
(13:40-14:25)

PSI
2A
24

ŠVZ.F2AB-1
2A2B
tel1

BIO.L
2A
34

ŠVZ.D2A-1
2A
tel19.ura
(14:30-15:15)ŠVZ.D2A-1
2A
tel1 

 

2B

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

1.ura
(07:25-08:10)GEO
2B
22

ŠVZ.D2B-1
2B
tel1

MAT
2B
31

SLO
2B
24

2.ura
(08:15-09:00)

ANG
2B
11


SLO
2B
21


ŠVZ.D2B-1
2B
tel1
ŠVZ.F2AB.T-1
2A2B
trim2

ANG
2B
02


SLO
2B
24


3.ura
(09:05-09:50)

FIZ
2B
32

ITA
2B
gle

KEM.L
2B
33

GEO
2B
22

KEM
2B
33

4.ura
(09:55-10:40)

MAT
2B
31

NEM
2B
22

MAT
2B
31

BIO
2B
34

ANG
2B
02

5.ura
(11:10-11:55)

ZGO
2B
21

FIZ
2B
32

MAT
2B
31

PSI
2B
32

NEM
2B
02

6.ura
(12:00-12:45)

ZGO
2B
21

RU
2B
34

SLO
2B
11

PSI
2B
32

BIOKEM.V
2A2B
33 34

7.ura
(12:50-13:35)

BIO.L
2B
34

ŠVZ.F2AB-1
2A2B
tel1

GLA
2B
gle

ŠVZ.D2B.T-1
2B
trim1

VAJEFIZ
2A2B
32

8.ura
(13:40-14:25)

ITA
2B
gle

ŠVZ.F2AB-1
2A2B
tel1

GLA
2B
gle 

 

 

3A

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

1.ura
(07:25-08:10)

ŠVZ.D3A-1
3A
tel1

SLO
3A
24

MAT
3A
31

ZGO
3A
23

ANG
3A
02

2.ura
(08:15-09:00)

ŠVZ.F3AB.T-1
3A3B
trim2
ŠVZ.D3A-1
3A
tel1

GEO
3A
22


SLO
3A
24


ZGO
3A
23


ANG
3A
02


3.ura
(09:05-09:50)

MAT
3A
31

NEMFRA
3A
33 34

SLO
3A
24

FIZ
3A
31

SLO
3A
24

4.ura
(09:55-10:40)

KEM.L
3A
33

ANG
3A
02

GEO
3A
22

NEMFRA
3A
11 33

MAT
3A
31

5.ura
(11:10-11:55)

RU
3A
23


KEM
3A
31


ITA.Z3-1
3A
dk
ITA.N3-1
3A
23

SLO
3A
24


MAT
3A
31


6.ura
(12:00-12:45)

BIO.L
3A
34


ITA.Z3-1
3A
dk
ITA.N3-1
3A
gle

BIO
3A
34


ŠVZ.F3AB-1
3A3B
tel1
ŠVZ.D3A.T-1
3A
trim1

SOC
3A
23


7.ura
(12:50-13:35)

FIZ
3A
31


ITA.Z3-1
3A
dk
ITA.N3-1
3A
gle

BIOKEM.V
3A3B
33 34


ŠVZ.F3AB-1
3A3B
tel1


SOC
3A
23


8.ura
(13:40-14:25)VAJEFIZ
3A3B
32 

 

3B

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

1.ura
(07:25-08:10)NEM
3B
gle

ANG
3B
02

SLO
3B
24

ŠVZ.D3B-1
3B
tel1

2.ura
(08:15-09:00)

ŠVZ.F3AB.T-1
3A3B
trim2

SLO
3B
24

ANG
3B
02

MAT
3B
21

ŠVZ.D3B-1
3B
tel1

3.ura
(09:05-09:50)

KEM.L
3B
33

ZGO
3B
21

BIO
3B
34

MAT
3B
21

MAT
3B
32

4.ura
(09:55-10:40)

MAT
3B
32

ZGO
3B
21

SLO
3B
24

ANG
3B
02

KEM
3B
33

5.ura
(11:10-11:55)

SLO
3B
24

FIZ
3B
34

SLO
3B
24

GEO
3B
22

ITA
3B
gle

6.ura
(12:00-12:45)

RU
3B
02

SOC
3B
23

GEO
3B
22

ŠVZ.F3AB-1
3A3B
tel1

ITA
3B
gle

7.ura
(12:50-13:35)

ITA
3B
gle

SOC
3B
23

BIOKEM.V
3A3B
33 34

ŠVZ.F3AB-1
3A3B
tel1

BIO.L
3B
34

8.ura
(13:40-14:25)

FIZ
3B
32

VAJEFIZ
3A3B
32

NEM
3B
02

9.ura
(14:30-15:15)

ŠVZ.D3B.T-1
3B
trim2 

 

 

4A

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

1.ura
(07:25-08:10)

IKEM.L-1
4A4B
33


MATV-1
4A4B
31
ANGV-2
4A4B
23

IBIO-1
4A4B
34
IFIZ.-1
4A4B
32

IFIZ-1
4A4B
32
IGEO.-1
4A4B
22

ISOC-1
4A4B
23
IPSI-1
4A4B
33

2.ura
(08:15-09:00)

IKEM.L-1
4A4B
33MATV-1
4A4B
31
ANGV-2
4A4B
23


IBIO-1
4A4B
34
IFIZ.-1
4A4B
32


INEM-1
4A4B
33
IFIZ-1
4A4B
32
IGEO.-1
4A4B
22

ISOC-1
4A4B
23
IPSI-1
4A4B
33


3.ura
(09:05-09:50)

ITAO-1
4A4B
23
IZGO-1
4A4B
21
[9]

MAT
4A
32


SLO
4A
11


ITA.N4A-1
4A
gle
ITA.Z4A-1
4A
mansarda

ŠVZ.F4AB.T-1
4A4B
trim2
ŠVZ.D4AB.T-1
4A4B
trim1

4.ura
(09:55-10:40)

ITAV-1
4A4B
gle
IZGO-1
4A4B
21
[11]

MAT
4A
32


MAT
4A
32


ITA.N4A-1
4A
gle
ITA.Z4A-1
4A
mansarda

SLO
4A
11


5.ura
(11:10-11:55)

ANG
4A
02


ITA.N4A-1
4A
02
ITA.Z4A-1
4A
mansarda

ANG
4A
02


MAT
4A
31


SLO
4A
11


6.ura
(12:00-12:45)

MAT
4A
32

SLO
4A
11

ZGO
4A
21

ANG
4A
11

FIL
4A
31

7.ura
(12:50-13:35)

ŠVZ.F4AB-1
4A4B
tel1
ŠVZ.D4AB-1
4A4B
tel1

SLO
4A
11


ZGO
4A
21


ANGO-1
4A4B
02
ANGV-1
4A4B
23
[1]

FIL
4A
31


8.ura
(13:40-14:25)

ŠVZ.F4AB-1
4A4B
tel1
ŠVZ.D4AB-1
4A4B
tel1

ISOC.-1
4A4B
23
IPSI.-1
4A4B
24

IKEM-1
4A4B
33


ANGV-1
4A4B
23
[1]

IBIO.L-1
4A4B
34


9.ura
(14:30-15:15)

IGEO-1
4A4B
22


ISOC.-1
4A4B
23
IPSI.-1
4A4B
24

IKEM-1
4A4B
33


IZGO.-1
4A4B
21


IBIO.L-1
4A4B
34


10.ura
(15:20-16:05)

IGEO-1
4A4B
22

IZGO.-1
4A4B
21

 

 

 

 

4B

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

1.ura
(07:25-08:10)

IKEM.L-1
4A4B
33


MATV-1
4A4B
31
ANGV-2
4A4B
23

IBIO-1
4A4B
34
IFIZ.-1
4A4B
32

IFIZ-1
4A4B
32
IGEO.-1
4A4B
22

ISOC-1
4A4B
23
IPSI-1
4A4B
33

2.ura
(08:15-09:00)

IKEM.L-1
4A4B
33MATV-1
4A4B
31
ANGV-2
4A4B
23


IBIO-1
4A4B
34
IFIZ.-1
4A4B
32


INEM-1
4A4B
33
IFIZ-1
4A4B
32
IGEO.-1
4A4B
22

ISOC-1
4A4B
23
IPSI-1
4A4B
33


3.ura
(09:05-09:50)

ITAO-1
4A4B
23
IZGO-1
4A4B
21
[10]

ANG
4B
02


MAT
4B
32


ANG
4B
02


ŠVZ.F4AB.T-1
4A4B
trim2
ŠVZ.D4AB.T-1
4A4B
trim1

4.ura
(09:55-10:40)

ITAV-1
4A4B
gle
IZGO-1
4A4B
21
[12]

SLO
4B
24


SLO
4B
11


MAT
4B
32


ZGO
4B
23


5.ura
(11:10-11:55)

MAT
4B
31

SLO
4B
24

SLO
4B
11

ITA
4B
gle

ZGO
4B
23

6.ura
(12:00-12:45)

ITA
4B
gle

MAT
4B
22

FIL
4B
31

ITA
4B
gle

SLO
4B
11

7.ura
(12:50-13:35)

ŠVZ.F4AB-1
4A4B
tel1
ŠVZ.D4AB-1
4A4B
tel1

MAT
4B
22


FIL
4B
31


ANGO-1
4A4B
02
ANGV-1
4A4B
23
[3]

ANG
4B
02


8.ura
(13:40-14:25)

ŠVZ.F4AB-1
4A4B
tel1
ŠVZ.D4AB-1
4A4B
tel1

ISOC.-1
4A4B
23
IPSI.-1
4A4B
24

IKEM-1
4A4B
33


ANGV-1
4A4B
23
[4]

IBIO.L-1
4A4B
34


9.ura
(14:30-15:15)

IGEO-1
4A4B
22


ISOC.-1
4A4B
23
IPSI.-1
4A4B
24

IKEM-1
4A4B
33


IZGO.-1
4A4B
21


IBIO.L-1
4A4B
34


10.ura
(15:20-16:05)

IGEO-1
4A4B
22

IZGO.-1
4A4B
21

 

 

 

MT

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

1.ura
(07:25-08:10)

MAT
MT
21

ITA
MT
rač

MAT
MT
21

MAT.MT
MT
gle

SLO.MT
MT
22

2.ura
(08:15-09:00)

MAT
MT
21

ITA
MT
rač

MAT
MT
21

SLO.MT
MT
24

SLO.MT
MT
22

3.ura
(09:05-09:50)

ITA
MT
gle

ANG
MT
23

SOC
MT
23

SLO.MT
MT
24

ANG.MT
MT
02

4.ura
(09:55-10:40)

ANG
MT
11

SLO
MT
23

SOC
MT
23

SOC.MT
MT
23

MAT.MT
MT
gle

5.ura
(11:10-11:55)

ANG
MT
11

SLO
MT
23

GEO.MT
MT
22

ITA
MT
23

GEO
MT
22

6.ura
(12:00-12:45)

GEO.MT
MT
22ANG.MT
MT
02

ITA
MT
23

GEO
MT
22

7.ura
(12:50-13:35)

SOC.MT
MT
23

ANG
MT
11