gimnazija logo

Obračun stroškov za gledališki izlet v Ljubljano

Dijaki 3. letnikov so 9.10.2015 odšli v Ljubljano, in sicer so si ogledali gledališko predstavo Evropa v SNG Drama Ljubljana. Stroški avtobusnega prevoza znašajo 398,00 EUR, vstopnic pa 440,00 EUR. Glede na število udeleženih dijakov znaša individualni strošek 19,50 EUR. Položnico za plačilo boste starši oziroma skrbniki prejeli v novembru.

Vodja ekskurzije

Marjeta Stegel, prof.

Za starše: