gimnazija logo

Katalog OIV za šolsko leto 2015/16

KATALOG OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE - PREDSTAVITEV

I.  

Obvezne izbirne vsebine opredeljuje 33. člen Zakona o gimnazijah. 

II.

Obvezne izbirne vsebine so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki. Zato obvezne izbirne vsebine ne smejo biti niti predmeti niti nadomestilo za pouk niti s strogim učnim načrtom omejene dejavnosti. 

Obvezne izbirne skupine (OIV) so sestavni del predmetnikov (in programov) splošnih in strokovnih gimnazij. Dijakom omogočajo, da ob rednem splošnoizobraževalnem programu šole izrazijo svojo ustvarjalnost in nadgradijo svoja znanja na različnih področjih ustvarjanja. 

Če je dijak odsoten na dan dejavnosti, jo mora nadomestiti. Za to poskrbi šola že v času pouka in samo enkrat po pouku v času izpitnega roka (popravni in drugi izpiti). Dijaki morajo pripraviti tudi poročila, pisne izdelke, referate idr., če mentor dejavnosti to zahteva. Dijak je do zaključka šolanja dolžan opraviti vsako od obveznih vsebin, predpisanih za določen tip gimnazije. Uspešno opravljene OIV so pogoj za vstop v višji letnik. 

V štirih letih vsak dijak Gimnazije Piran opravi 300 ur obveznih izbirnih vsebin. V prvem, drugem in tretjem letniku dijak vsako šolsko leto opravi 90 ur obveznih izbirnih vsebin. V četrtem letniku dijak opravi še 30 ur obveznih izbirnih vsebin.

VSEBINE, OBVEZNE ZA GIMNAZIJE

Kulturno-umetniške vsebine z likovnega področja: 18 ur (1. letnik)

Kulturno-umetniške vsebine z glasbenega področja: 18 ur (2. letnik)

VSEBINE PO DIJAKOVI PROSTI IZBIRI

Dijaki  lahko prosto izbirajo:

1.iz kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo (za šolsko leto 2015/2016 na strani http://www.zrss.si/pdf/300514120755_katalog_oiv_2015-16.pdf (za enkrat katalog še ni na voljo – v pripravi)

b. iz kataloga obveznih izbirnih vsebin posamezne šole, ki ga šola priloži v letni delovni načrt.

Šola določi nekatere vsebine iz obeh katalogov kot obvezno ponudbo šole.

Vsebine iz letnega delovnega načrta šole (datumi izvedbe bodo sporočeni naknadno):

1. letnik

Sistematski zdravstveni pregled s predavanjem

Predavanje in delavnice na temo varnega interneta

Telesna teža za mladostnike, poudarek na motnjah hranjenja

Ogledi razstav

Prostovoljstvo

O2 za vsakogar

Dan brez cigarete

Svetovni dan boja proti AIDS-u

Drugo

2. letnik

Predavanje dr. Dušana Rutarja 

Amnesty International

Tečaj prve pomoči

Svetovni dan boja proti AIDS-u

Drugo 

3. letnik

Sistematski zdravstveni pregled s predavanjem

Ogled gledališke oz. filmske predstave

Dan brez cigarete

Dan EU

Spoprijemanje z depresijo

Svetovni dan boja proti AIDS-u

Drugo

4. letnik

Predstavitve študijskih programov

Karierni center

Še vedno vozim - vendar ne hodim

Svetovni dan boja proti AIDS-u

Filmska delavnica ob festivalu v Portorožu

Drugo

Predvidene vsebine se lahko spremenijo. 

Dijaki se morajo organiziranih oblik OIV v okviru šole obvezno udeležiti. Dokazilo o udeležbi je podpisana lista prisotnosti. Manjkajoče vsebine mora dijak opraviti v času šolskih počitnic.

Po izbiri

Šola lahko (po lastni presoji in odgovornosti) prizna dijaku opravljene vsebine iz sklopa dijakove proste izbire za šolsko leto, tudi če jih ni opravil  v  organizaciji šole. 

Svetujemo, da dijaki že na začetku šolskega leta razmislijo, h katerim vsebinam, ki jih izbirajo po lastni presoji, se bodo prijavili, saj so opravljene OIV obvezen pogoj za dokončanje letnika.

Ponudbo dejavnosti po prosti izbiri bomo sproti dopolnjevali, odvisno od ponudb, ki jih bomo dobili med šolskim letom. Priporočamo, da jo redno spremljate na šolski spletni strani in oglasnih tablah.

Dijaki od prvega do tretjega letnika morajo izbrati vsaj 2 dejavnosti s spodnjega seznama.

Glasbena šola (30 ur)

Organizirani športni in plesni treningi (30 ur)

Aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturno-umetniškem društvu (do 30 ur)

Tečaji tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj (do 30 ur)

Gledališki, filmski in glasbeni abonmaji ali 10 vstopnic za posamezno kategorijo: (do 20 ur)

Sodelovanje na tekmovanjih, v šolskih krožkih, na prireditvah in v krvodajalski akciji. (do 20 ur)

Raziskovalna naloga (do 30 ur)

Tečaj CPP in prve pomoči (do 30 ur)

Delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji (do 30 ur)

Organizirano prostovoljno delo (do 20 ur)

Sodelovanje v drugih društvih (gasilskem, ekološkem ...) (do 30 ur)

Sodelovanje v projektih – npr. Comenius (do 30 ur)

Status vrhunskega športnika (do 60 ur)

Status kulturnika (do 60 ur)

Tutorstvo: 2. letnik (30 ur)

Status perspektivnega športnika (do 30 ur)

Druge vsebine po presoji šole

Vsebine, ki se izvajajo izven šole, morajo biti dokazane s potrdilom in podpisom izvajalca/mentorja/trenerja ob koncu šolskega leta.

ŠOLSKI KROŽKI

Datume začetkov in izvajanja krožkov spremljajte na šolski spletni strani. 

Predvideni krožki (20 ur):

• matematični krožek z logiko: Borut Antonič 

• likovna delavnica: Lilijana Bojanič

• fotografski krožek: Martin Bobič 

• turistični krožek

• radioamaterski krožek: Marsell Marinšek

• robotika: Robert Stegel

• veslanje: Rok Sorta

• naravoslovni krožek: Andrej Podpečan

• debatni krožek

• filozofski krožek

. biološki krožek: Darko Zamuda

• ruščina: Lilijana Gustinčič Furlan 

• prostovoljstvo: Sonja Bizjak

• Amnesty international: Lorena Štemberger

• Café français: Darja Premrl

• Španščina

ŠOLSKA TEKMOVANJA - PRIPRAVE

Predmet, vsebina, datum šolskega

10 do 30 urMentor(ica)

Cankarjevo priznanjeLilijana Gustinčič Furlan, Marjeta Stegel

Fizika

KemijaBreda Novak

Italijanščina za 3. LetnikAlenka Ceglar, Miranda Majcan Rajković, Kristina Ugrin Knap

AngleščinaSonja Zabukovec Mikolj, Klavdija Šavle

FrancoščinaDarja Premrl

ZgodovinaSonja Bizjak

Tekmovanje iz elektrotehnikeMatjaž Kocjančič

GeografijaEva Slekovec

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezniDarko Zamuda

športna tekmovanja (nogomet, košarka, rokomet, odbojka, plavanje, športna gimnastika, skoki z male prožne ponjave…)Ada Goljuf, Geraldina Gržinič

Biologija - tekmovanje za Proteusovo priznanjeDarko Zamuda

OGLEDI KULTURNIH DOGODKOV, ABONMAJI

Gimnazija Piran želi dijakinje in dijake usmeriti k rednemu obisku kulturnih prireditev, ki lahko pomagajo pri lažjem izoblikovanju celovitega razumevanja sveta in spodbujajo osebnostno rast. Uvajanje kulture v šolske in obšolske dejavnosti je izredno pomembno v mladostnikovi dobi, za katero je značilno kritično dojemanje individualne in skupnostne 

identitete. 

Dijaki lahko izberete enega od ponujenih abonmajev ali pa se odločite za posamezne oglede predstav, kinopredstav, koncertov, razstav in ob tem pridobljene vstopnice hranite do konca šolskega leta.

Avditorij Portorož: gledališki abonma

Gledališki abonma za sezono 2015/16, ki ga je tudi letos sooblikoval Boris Kobal, vključuje 6 predstav, ki bodo uprizorjene praviloma ob petkih oziroma sobotah.

Cena abonmaja za študente in dijake je 35 €. 

Več informacij na strani: http://www.avditorij.si/si/prireditev/vpis-gledaliskega-abonmaja-201516 

 

Dijaški abonma Gledališča Koper

Cena abonmaja za dijake in študente je 30 evrov.

Prijave zbira: Lilijana Gustinčič Furlan

Več informacij na strani: http://www.gledalisce-koper.si/index.php?page=abonmaji&item=68 

Art kino Odeon Izola

Art kino Odeon Izola deluje kontinuirano že od leta 2003 pod okriljem Javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola, čigar ustanoviteljica je Občina Izola, in si ves čas prizadeva za popularizacijo in večjo dostopnost umetniškega in kakovostnega filma. Je eden izmed ustanovnih članov Art kino mreže Slovenije, združenja prikazovalcev umetniškega in kakovostnega filma na slovenskem in je aktiven v evropski mreži prikazovalcev Europa Cinemas. Poglavitno vodilo združenja je promocija kakovostnega evropskega filma in razvoj programa za mlajše generacije s prirejanjem posebnih filmskih projekcij. 

V dogovoru s šolami prirejajo tudi dopoldanske šolske projekcije in tako skrbijo za popularizacijo dobrega filma tudi med šolarji in dijaki.

Avtorski večeri predstavljajo stalnico v programu. Z retrospektivami in predvajanjem prenovljenih ali novih kopij filmskih klasikov želijo širiti spoznavanje slovenskega filma. V sklopu tovrstnih večerov spada tudi ciklus Kino v živo, kjer gostijo pretežno slovenske avtorje in režiserje.

V ciklusu Liffe po Liffu predstavljajo vse filme, ki so bili predstavljeni na Ljubljanskem mednarodnem filmskem festivalu Liffe, saj gre za kakovostni art program.

Aprila poteka Revija slovenskega animiranega filma v sodelovanju z Društvom slovenskega animiranega filma : D’SAF!, kjer poleg projekta Animateka po Animateki, predstavljajo najzanimivejše animacije, ki so bile v preteklosti distribuirane v Sloveniji: tako animirane filme za odrasle, za mladino in za najmlajše, temu so prilagojene dodatne vsebine in predstavitve filmov.

Redno sodelujejo v vseslovenskem projektu Filmski teden Evrope in v maju pripravijo več brezplačnih projekcij evropskih filmov in dodatne aktivnosti za šolarje.

Poleti v sodelovanju z zasebnim zavodom Otok redno gostijo mednarodni filmski festival Kino Otok – Isola Cinema. Na festivalu vsako leto prikažejo več celovečernih filmov iz celega sveta, ter nad 60 kratkometražnih filmov.

V program Art kina Odeon Izola so zajeti tudi kratkometražni filmi in na tak način omogočajo prepoznavnost te nekoliko manj znane filmske produkcije, zato v mesecu decembru prirejajo dogodek z imenom Najkrajši dan v letu za kratke filme (21.12.).

V Art kinu Odeon Izola deluje tudi Klub ljubiteljev dobrega filma. Člane kluba redno obveščajo o novostih in jih osebno vabijo na posebne dogodke, ki jih pripravljajo v kinu. Poleg cenejši vstopnic imajo člani brezplačni vstop na dogodke cikla “Kino v živo“. Prijavljeni na obveščanje preko elektronske pošte (newsletter) prejemajo obvestila vsako nedeljo zvečer in izvejo, kaj se v kinu dogaja v prihajajočem tednu.

Več na: http://www.odeon.si/

Spremljajte šolsko spletno stran in okrožnice za nadaljnje informacije, predvsem pod razdelkom Dijak – Krožki, Tekmovanja, Novice.

Datum dogodka: 
sreda, 30. September 2015