gimnazija logo

Pričetek pouka

Dragi dijaki,

poletne počitnice se iztekajo, misli učiteljev in drugih strokovnih delavcev šole se že nagibajo k prvemu šolskemu dnevu in k vsem naslednjim, ki bodo prvemu sledili…

Prvi šolski dan (1.9.2015) vsi dijaki z izjemo prvih letnikov pričnejo pouk ob 8.30. Dijaki prvih letnikov pa ob 8.00. v avli šole.

Pouk bo potekal v matičnih učilnicah po sledečem razporedu.

1. A učilnica 02

1. B  gledališka

2. A učilnica 11

2. B učilnica 34

3. A učilnica 23

3. B učilnica 21

4. A učilnica 24

4. B učilnica 22

 
         

1A

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

1.ura
(07:25-08:10)

MAT
1A
REMEC I. 31GEO
1A
SLEKOVEC E. 22

ANG
1A
VASIĆ M. 02

SLO
1A
KRAVOS S. 11

2.ura
(08:15-09:00)

MAT
1A
REMEC I. 31

ZGO
1A
BIZJAK S. 21

MAT
1A
REMEC I. 31

NEMFRA
1A
PREMRL D.
ŠIRCELJ T.
02 33

ANG
1A
VASIĆ M. 02

3.ura
(09:05-09:50)

KEM.L
1A
NOVAK B.
STUPAR L.
33

ZGO
1A
BIZJAK S. 21

KEM
1A
NOVAK B. 33

SLO
1A
KRAVOS S. 11

RU
1A
GOLJUF A. 22

4.ura
(09:55-10:40)

GEO
1A
SLEKOVEC E. 22


SLO
1A
KRAVOS S. 11


BIO.L
1A
STUPAR L.
ZAMUDA D.
34

SLO
1A
KRAVOS S. 11


ITA.Z1-1
1A
KOZLOVIČ M. dk
ITA.N1-1

1A
CEGLAR A. gle

5.ura
(11:10-11:55)

FIZ
1A
POVŠE T. 32


NEMFRA
1A
PREMRL D.
ŠIRCELJ T.
02 21

INFA.D-1
1A
KRALJ I. rač
ŠVZ.F1AB-1

1A1B
GOLJUF A. tel1

ITA.Z1-1
1A
KOZLOVIČ M. dk
ITA.N1-1

1A
CEGLAR A. gle

MAT
1A
REMEC I. 31


6.ura
(12:00-12:45)

BIO
1A
ZAMUDA D. 34


MAT
1A
REMEC I. 31


INFA.D-1
1A
KRALJ I. rač
ŠVZ.F1AB-1

1A1B
GOLJUF A. tel1LUM
1A
BOJANIČ L. 11


7.ura
(12:50-13:35)

ANG
1A
VASIĆ M. 02


FIZ
1A
POVŠE T. 32


ŠVZ.D1A-1
1A
GOLJUF A. tel1
INFA.F-1

1A
KRALJ I. račLUM
1A
BOJANIČ L. 11


8.ura
(13:40-14:25)

BIOKEM.V
1A1B
NOVAK B.
STUPAR L.
ZAMUDA D.
33 34ŠVZ.D1A-1
1A
GOLJUF A. tel1
INFA.F-1

1A
KRALJ I. račFIZ.V
1A1B
POVŠE T. 32


  

1B

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

1.ura
(07:25-08:10)

GEO
1B
SLEKOVEC E. 22

NEM
1B
ŠIRCELJ T. 02

INFB.D-1
1B
KRALJ I. rač

INFB.F-1
1B
KRALJ I. rač

GEO
1B
SLEKOVEC E. 22

2.ura
(08:15-09:00)

KEM.L
1B
NOVAK B.
STUPAR L.
33

SLO
1B
KRAVOS S. 11

INFB.D-1
1B
KRALJ I. rač

INFB.F-1
1B
KRALJ I. rač

SLO
1B
KRAVOS S. 11

3.ura
(09:05-09:50)

RU
1B
MIKOLJ Z. 02

SLO
1B
KRAVOS S. 11

ZGO
1B
BIZJAK S. 21

NEM
1B
ŠIRCELJ T. 22

MAT
1B
REMEC I. 31

4.ura
(09:55-10:40)

ANG
1B
MIKOLJ Z. 02

MAT
1B
REMEC I. 31

ZGO
1B
BIZJAK S. 21

ANG
1B
MIKOLJ Z. 02

LUM
1B
BOJANIČ L. 02

5.ura
(11:10-11:55)

ITA
1B
CEGLAR A. gle


MAT
1B
REMEC I. 31


ŠVZ.F1AB-1
1A1B
GOLJUF A. tel1
ŠVZ.D1B-1

1B
GRŽINIČ G. tel1

MAT
1B
REMEC I. 31


LUM
1B
BOJANIČ L. 02


6.ura
(12:00-12:45)

MAT
1B
REMEC I. 31


FIZ
1B
POVŠE T. 32


ŠVZ.F1AB-1
1A1B
GOLJUF A. tel1
ŠVZ.D1B-1

1B
GRŽINIČ G. tel1

SLO
1B
KRAVOS S. 11


BIO.L
1B
STUPAR L.
ZAMUDA D.
34

7.ura
(12:50-13:35)

FIZ
1B
POVŠE T. 32

ANG
1B
MIKOLJ Z. 02ITA
1B
CEGLAR A. gle

KEM
1B
NOVAK B. 33

8.ura
(13:40-14:25)

BIOKEM.V
1A1B
NOVAK B.
STUPAR L.
ZAMUDA D.
33 34

BIO
1B
ZAMUDA D. 34

FIZ.V
1A1B
POVŠE T. 32

  

2A

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

1.ura
(07:25-08:10)

SLO
2A
STEGEL M. 24

MAT
2A
REMEC I. 31

ŠVZ.D2A-1
2A
GOLJUF A. tel1

2.ura
(08:15-09:00)

ANG
2A
VASIĆ M. 23

MAT
2A
REMEC I. 31

ŠVZ.F2AB.T-1
2A2B
GRŽINIČ G. trim2

MAT
2A
REMEC I. 31

ŠVZ.D2A-1
2A
GOLJUF A. tel1

3.ura
(09:05-09:50)

GEO
2A
SLEKOVEC E. 22


NEMFRA
2A
PREMRL D.
ŠIRCELJ T.
02 gle

SLO
2A
STEGEL M. 24


ANG
2A
VASIĆ M. 23


ITA.Z2-1
2A
KOZLOVIČ M. dk
ITA.N2-1

2A
CEGLAR A. gle

4.ura
(09:55-10:40)

BIO.L
2A
STUPAR L.
ZAMUDA D.
34

ITA.Z2-1
2A
KOZLOVIČ M. dk
ITA.N2-1

2A
CEGLAR A. gle

SLO
2A
STEGEL M. 24


NEMFRA
2A
PREMRL D.
ŠIRCELJ T.
33 23

MAT
2A
REMEC I. 31


5.ura
(11:10-11:55)

KEM.L
2A
NOVAK B.
STUPAR L.
33

GEO
2A
SLEKOVEC E. 22

GLA
2A
SUZANA Č. gle

ZGO
2A
BIZJAK S. 21

BIO
2A
ZAMUDA D. 34

6.ura
(12:00-12:45)

FIZ
2A
POVŠE T. 32

RU
2A
CEGLAR A. 24

GLA
2A
SUZANA Č. gle

ZGO
2A
BIZJAK S. 21

SLO
2A
STEGEL M. 24

7.ura
(12:50-13:35)

BIOKEM.V
2A2B
NOVAK B.
STUPAR L.
ZAMUDA D.
33 34

KEM
2A
NOVAK B. 33


PSI
2A
GOGALA A. 22


ŠVZ.F2AB-1
2A2B
GRŽINIČ G. tel1
ŠVZ.D2A.T-1

2A
GOLJUF A. trim1

FIZ.V
2A2B
POVŠE T. 32


8.ura
(13:40-14:25)ANG
2A
VASIĆ M. 02

PSI
2A
GOGALA A. 22

ŠVZ.F2AB-1
2A2B
GRŽINIČ G. tel19.ura
(14:30-15:15)FIZ
2A
POVŠE T. 32  

2B

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

1.ura
(07:25-08:10)

ZGO
2B
BIZJAK S. 21

SLO
2B
GUSTINČIČ F. 11ŠVZ.D2B-1
2B
GOLJUF A. tel2

SLO
2B
GUSTINČIČ F. 21

2.ura
(08:15-09:00)

ZGO
2B
BIZJAK S. 21


NEM
2B
ŠIRCELJ T. 02


ŠVZ.D2B.T-1
2B
GOLJUF A. trim1
ŠVZ.F2AB.T-1

2A2B
GRŽINIČ G. trim2

ŠVZ.D2B-1
2B
GOLJUF A. tel2


SLO
2B
GUSTINČIČ F. 21


3.ura
(09:05-09:50)

FIZ
2B
POVŠE T. 32

MAT
2B
REMEC I. 31

MAT
2B
REMEC I. 31

ITA
2B
CEGLAR A. gle

ANG
2B
MIKOLJ Z. 24

4.ura
(09:55-10:40)

SLO
2B
GUSTINČIČ F. 24

GEO
2B
SLEKOVEC E. 22

MAT
2B
REMEC I. 31

PSI
2B
GOGALA A. 22

GEO
2B
SLEKOVEC E. 22

5.ura
(11:10-11:55)

BIO
2B
ZAMUDA D. 34

ANG
2B
MIKOLJ Z. 24

BIO.L
2B
STUPAR L.
ZAMUDA D.
34

PSI
2B
GOGALA A. 22

ITA
2B
CEGLAR A. gle

6.ura
(12:00-12:45)

KEM.L
2B
NOVAK B.
STUPAR L.
33

KEM
2B
NOVAK B. 33

ANG
2B
MIKOLJ Z. 02

MAT
2B
REMEC I. 31

NEM
2B
ŠIRCELJ T. 02

7.ura
(12:50-13:35)

BIOKEM.V
2A2B
NOVAK B.
STUPAR L.
ZAMUDA D.
33 34

RU
2B
ZAMUDA D. 34

GLA
2B
SUZANA Č. gle

ŠVZ.F2AB-1
2A2B
GRŽINIČ G. tel1

FIZ.V
2A2B
POVŠE T. 32

8.ura
(13:40-14:25)FIZ
2B
POVŠE T. 32

GLA
2B
SUZANA Č. gle

ŠVZ.F2AB-1
2A2B
GRŽINIČ G. tel1 

 

 

3A

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

1.ura
(07:25-08:10)

ŠVZ.D3A.T-1
3A
GOLJUF A. trim1MAT
3A
REMEC I. 31

ŠVZ.F3AB-1
3A3B
GRŽINIČ G. tel1

ŠVZ.F3AB.T-1
3A3B
GRŽINIČ G. trim2

2.ura
(08:15-09:00)

GEO
3A
SLEKOVEC E. 22

SOC
3A
ŠTEMBERGER L. 23

ZGO
3A
ŠTEMBERGER L. 23

ŠVZ.F3AB-1
3A3B
GRŽINIČ G. tel1

GEO
3A
SLEKOVEC E. 22

3.ura
(09:05-09:50)

SLO
3A
STEGEL M. 24

SOC
3A
ŠTEMBERGER L. 23

ZGO
3A
ŠTEMBERGER L. 23

MAT
3A
REMEC I. 31

ANG
3A
VASIĆ M. 02

4.ura
(09:55-10:40)

FIZ
3A
PODPEČAN A. 31

NEMFRA
3A
PREMRL D.
ŠIRCELJ T.
21 33

RU
3A
ŠTEMBERGER L. 23

MAT
3A
REMEC I. 31

SLO
3A
STEGEL M. 24

5.ura
(11:10-11:55)

MAT
3A
REMEC I. 31


ITA.Z3-1
3A
KOZLOVIČ M. dk
ITA.N3-1

3A
CEGLAR A. gle

SLO
3A
STEGEL M. 24


NEMFRA
3A
PREMRL D.
ŠIRCELJ T.
02 33

SLO
3A
STEGEL M. 24


6.ura
(12:00-12:45)

ITA.Z3-1
3A
KOZLOVIČ M. dk
ITA.N3-1

3A
CEGLAR A. gle

ANG
3A
VASIĆ M. 21


FIZ
3A
PODPEČAN A. 31


SLO
3A
STEGEL M. 24


KEM
3A
NOVAK B. 31


7.ura
(12:50-13:35)

ITA.Z3-1
3A
KOZLOVIČ M. dk
ITA.N3-1

3A
CEGLAR A. gle

ANG
3A
VASIĆ M. 21


KEM.L
3A
NOVAK B.
STUPAR L.
33

BIO
3A
ZAMUDA D. 34


BIO.L
3A
STUPAR L.
ZAMUDA D.
34

8.ura
(13:40-14:25)FIZ.V
3A3B
PODPEČAN A. 31

BIOKEM.V
3A3B
NOVAK B.
STUPAR L.
ZAMUDA D.
33 34

ŠVZ.D3A-1
3A
GOLJUF A. tel29.ura
(14:30-15:15)ŠVZ.D3A-1
3A
GOLJUF A. tel2 


3B

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

1.ura
(07:25-08:10)

ANG
3B
MIKOLJ Z. 02

SLO
3B
STEGEL M. 24

ŠVZ.D3B.T-1
3B
GRŽINIČ G. trim2

ŠVZ.F3AB-1
3A3B
GRŽINIČ G. tel1

ŠVZ.F3AB.T-1
3A3B
GRŽINIČ G. trim2

2.ura
(08:15-09:00)

ANG
3B
MIKOLJ Z. 02

SLO
3B
STEGEL M. 24

MAT
3B
ANTONIČ B. 32

ŠVZ.F3AB-1
3A3B
GRŽINIČ G. tel1

SLO
3B
STEGEL M. 24

3.ura
(09:05-09:50)

ITA
3B
CEGLAR A. gle

GEO
3B
SLEKOVEC E. 22

BIO.L
3B
STUPAR L.
ZAMUDA D.
34

FIZ
3B
PODPEČAN A. 32

SOC
3B
ŠTEMBERGER L. 23

4.ura
(09:55-10:40)

ITA
3B
CEGLAR A. gle

MAT
3B
ANTONIČ B. 32

RU
3B
GRŽINIČ G. 33

MAT
3B
ANTONIČ B. 32

SOC
3B
ŠTEMBERGER L. 23

5.ura
(11:10-11:55)

SLO
3B
STEGEL M. 24

KEM
3B
NOVAK B. 33

ITA
3B
CEGLAR A. 22

MAT
3B
ANTONIČ B. 32

GEO
3B
SLEKOVEC E. 22

6.ura
(12:00-12:45)

SLO
3B
STEGEL M. 24

BIO
3B
ZAMUDA D. 34

KEM.L
3B
NOVAK B.
STUPAR L.
33

ANG
3B
MIKOLJ Z. 02

ZGO
3B
BIZJAK S. 21

7.ura
(12:50-13:35)

ŠVZ.D3B-1
3B
GRŽINIČ G. tel1

NEM
3B
ŠIRCELJ T. 11

FIZ
3B
PODPEČAN A. 32

NEM
3B
ŠIRCELJ T. 11

ZGO
3B
BIZJAK S. 21

8.ura
(13:40-14:25)

ŠVZ.D3B-1
3B
GRŽINIČ G. tel1

FIZ.V
3A3B
PODPEČAN A. 31

BIOKEM.V
3A3B
NOVAK B.
STUPAR L.
ZAMUDA D.
33 34

  

4A

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

1.ura
(07:25-08:10)

IBIO-1
4A4B
ZAMUDA D. 34
IFIZ-1

4A4B
PODPEČAN A. 32

IGEO-1
4A4B
SLEKOVEC E. 22


IKEM-1
4A4B
NOVAK B. 33


ISOC-1
4A4B
ŠTEMBERGER L. 23
IPSI-1

4A4B
GOGALA A. 22

MATV-1
4A4B
REMEC I. 31
ANGV-1

4A4B
MIKOLJ Z. 23

2.ura
(08:15-09:00)

IBIO-1
4A4B
ZAMUDA D. 34
IFIZ-1

4A4B
PODPEČAN A. 32

IGEO-1
4A4B
SLEKOVEC E. 22


IKEM-1
4A4B
NOVAK B. 33


ISOC-1
4A4B
ŠTEMBERGER L. 23
IPSI-1

4A4B
GOGALA A. 22

MATV-1
4A4B
REMEC I. 31
ANGV-1

4A4B
MIKOLJ Z. 23

3.ura
(09:05-09:50)

IZGO-1
4A4B
BIZJAK S. 21
[5]

SLO
4A
GUSTINČIČ F. 24


ITA.N4A-1
4A
CEGLAR A. gle
ITA.Z4A-1

4A
KOZLOVIČ M. mansarda

ZGO
4A
BIZJAK S. 21


MAT
4A
ANTONIČ B. 32


4.ura
(09:55-10:40)

IZGO-1
4A4B
BIZJAK S. 21
[5]

SLO
4A
GUSTINČIČ F. 24


ITA.N4A-1
4A
CEGLAR A. gle
ITA.Z4A-1

4A
KOZLOVIČ M. mansarda

ZGO
4A
BIZJAK S. 21


MAT
4A
ANTONIČ B. 32


5.ura
(11:10-11:55)

MAT
4A
ANTONIČ B. 23


MAT
4A
ANTONIČ B. 32


ANG
4A
MIKOLJ Z. 02


ŠVZ.F4AB.T-1
4A4B
GRŽINIČ G. trim2
ŠVZ.D4AB.T-1

4A4B
GOLJUF A. trim1

SLO
4A
GUSTINČIČ F. 11


6.ura
(12:00-12:45)

SLO
4A
GUSTINČIČ F. 11


ANG
4A
MIKOLJ Z. 02


MAT
4A
ANTONIČ B. 32


ITA.N4A-1
4A
CEGLAR A. gle
ITA.Z4A-1

4A
KOZLOVIČ M. mansarda

FIL
4A
KOZLOVIČ M. 22


7.ura
(12:50-13:35)

SLO
4A
GUSTINČIČ F. 11


ŠVZ.F4AB-1
4A4B
GRŽINIČ G. tel1
ŠVZ.D4AB-1

4A4B
GOLJUF A. tel1

ITAO-1
4A4B
CEGLAR A. 11
IZGO.-1

4A4B
BIZJAK S. 21
[7]

ANG
4A
MIKOLJ Z. 02


FIL
4A
KOZLOVIČ M. 22


8.ura
(13:40-14:25)

ISOC.-1
4A4B
ŠTEMBERGER L. 23
IPSI.-1

4A4B
GOGALA A. 22

ŠVZ.F4AB-1
4A4B
GRŽINIČ G. tel1
ŠVZ.D4AB-1

4A4B
GOLJUF A. tel1

ITAV-1
4A4B
CEGLAR A. 11
IZGO.-1

4A4B
BIZJAK S. 21
[5]

INEM-1
4A4B
ŠIRCELJ T. 11
IGEO.-1

4A4B
SLEKOVEC E. 22

IKEM.L-1
4A4B
NOVAK B.
STUPAR L.
33

9.ura
(14:30-15:15)

ISOC.-1
4A4B
ŠTEMBERGER L. 23
IPSI.-1

4A4B
GOGALA A. 22

ANGO-1
4A4B
VASIĆ M. 21
ANGV-2

4A4B
MIKOLJ Z. 11

IBIO.L-1
4A4B
STUPAR L.
ZAMUDA D.
34
IFIZ.-1

4A4B
PODPEČAN A. 32

IGEO.-1
4A4B
SLEKOVEC E. 22IKEM.L-1
4A4B
NOVAK B.
STUPAR L.
33


10.ura
(15:20-16:05)ANGV-2
4A4B
MIKOLJ Z. 11IBIO.L-1
4A4B
STUPAR L.
ZAMUDA D.
34
IFIZ.-1

4A4B
PODPEČAN A. 32

 


4B

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

1.ura
(07:25-08:10)

IBIO-1
4A4B
ZAMUDA D. 34
IFIZ-1

4A4B
PODPEČAN A. 32

IGEO-1
4A4B
SLEKOVEC E. 22


IKEM-1
4A4B
NOVAK B. 33


ISOC-1
4A4B
ŠTEMBERGER L. 23
IPSI-1

4A4B
GOGALA A. 22

MATV-1
4A4B
REMEC I. 31
ANGV-1

4A4B
MIKOLJ Z. 23

2.ura
(08:15-09:00)

IBIO-1
4A4B
ZAMUDA D. 34
IFIZ-1

4A4B
PODPEČAN A. 32

IGEO-1
4A4B
SLEKOVEC E. 22


IKEM-1
4A4B
NOVAK B. 33


ISOC-1
4A4B
ŠTEMBERGER L. 23
IPSI-1

4A4B
GOGALA A. 22

MATV-1
4A4B
REMEC I. 31
ANGV-1

4A4B
MIKOLJ Z. 23

3.ura
(09:05-09:50)

IZGO-1
4A4B
BIZJAK S. 21
[8]

MAT
4B
ANTONIČ B. 32

MAT
4B
ANTONIČ B. 32

ANG
4B
MIKOLJ Z. 02

SLO
4B
GUSTINČIČ F. 11

4.ura
(09:55-10:40)

IZGO-1
4A4B
BIZJAK S. 21
[8]

ANG
4B
MIKOLJ Z. 02

ANG
4B
MIKOLJ Z. 02

ITA
4B
CEGLAR A. gle

SLO
4B
GUSTINČIČ F. 11

5.ura
(11:10-11:55)

SLO
4B
GUSTINČIČ F. 11


SLO
4B
GUSTINČIČ F. 11


FIL
4B
KOZLOVIČ M. 23


ŠVZ.F4AB.T-1
4A4B
GRŽINIČ G. trim2
ŠVZ.D4AB.T-1

4A4B
GOLJUF A. trim1

MAT
4B
ANTONIČ B. 32


6.ura
(12:00-12:45)

ZGO
4B
ŠTEMBERGER L. 23

SLO
4B
GUSTINČIČ F. 11

FIL
4B
KOZLOVIČ M. 23

MAT
4B
ANTONIČ B. 32

ITA
4B
CEGLAR A. gle

7.ura
(12:50-13:35)

ZGO
4B
ŠTEMBERGER L. 23


ŠVZ.F4AB-1
4A4B
GRŽINIČ G. tel1
ŠVZ.D4AB-1

4A4B
GOLJUF A. tel1

ITAO-1
4A4B
CEGLAR A. 11
IZGO.-1

4A4B
BIZJAK S. 21
[10]

MAT
4B
ANTONIČ B. 32


ITA
4B
CEGLAR A. gle


8.ura
(13:40-14:25)

ISOC.-1
4A4B
ŠTEMBERGER L. 23
IPSI.-1

4A4B
GOGALA A. 22

ŠVZ.F4AB-1
4A4B
GRŽINIČ G. tel1
ŠVZ.D4AB-1

4A4B
GOLJUF A. tel1

ITAV-1
4A4B
CEGLAR A. 11
IZGO.-1

4A4B
BIZJAK S. 21
[6]

INEM-1
4A4B
ŠIRCELJ T. 11
IGEO.-1

4A4B
SLEKOVEC E. 22

IKEM.L-1
4A4B
NOVAK B.
STUPAR L.
33

9.ura
(14:30-15:15)

ISOC.-1
4A4B
ŠTEMBERGER L. 23
IPSI.-1

4A4B
GOGALA A. 22

ANGO-1
4A4B
VASIĆ M. 21
ANGV-2

4A4B
MIKOLJ Z. 11

IBIO.L-1
4A4B
STUPAR L.
ZAMUDA D.
34
IFIZ.-1

4A4B
PODPEČAN A. 32

IGEO.-1
4A4B
SLEKOVEC E. 22IKEM.L-1
4A4B
NOVAK B.
STUPAR L.
33


10.ura
(15:20-16:05)ANGV-2
4A4B
MIKOLJ Z. 11IBIO.L-1
4A4B
STUPAR L.
ZAMUDA D.
34
IFIZ.-1

4A4B
PODPEČAN A. 32