gimnazija logo

Knjižnica

Odprto:
Od pon. do čet. : 8.30—13.00
Petek: 8.30—12.30knjižnica

Knjižnico vodi Graziella Viola, email: graziella.viola@guest.arnes.si, tel.: (05) 6713 495

Knjižnica predstavlja informacijsko in učno središče šole ter je namenjena dijakom in ostalim delavcem na šoli. Dijake navaja na samostojno uporabo knjižni- ce in informacijskih virov ter sodeluje s profesorji pri uvajanju novih metod in oblik dela. V knjižnici je urejena tudi čitalnica, v kateri dijaki uporabljajo priročnike, se učijo, pišejo naloge, proste ure pa lahko namenijo sproščenemu branju, listanju revij in brskanju po spletu.

Na šoli deluje tudi učbeniški sklad, iz katerega si dijaki lahko izposodijo komplet učbenikov ali posamezne učbenike za tekoče šolsko leto. V skladu letos ni učbenikov za tuje jezike, berila za slovenščino in delovnih zvezkov pri istem predmetu; omenjene pripomočke dijaki kupijo sami.

Obvestilo in naročilnico izposoje učbenikov za naslednje šolsko leto prejmejo dijaki junija in je objavljena tudi na šolski spletni strani. Pogoj za izposojo učbeniškega kompleta je plačilo izposojevalnine.

Dijaki prejmejo učbenike prve dni v septembru in jih vrnejo ob koncu pouka. Če je kak učbenik poškodovan ali ga dijak ni vrnil, je potrebno poravnati razliko do maloprodajne cene, torej preostali dve tretjini vrednosti.

V knjižnici sta dijakom na voljo dva ražunalnika izteku žolskega leta.

Knjižnica je članica sistema Cobiss, zaradi česar lahko vsak dijak elektronsko dostopa do kataloga šolske knjižnice, ali podaljšuje izposojeno gradivo.

Informacije za dijake.