gimnazija logo

Jesenski rok splošne mature - PRIJAVA

Zadnji rok za prijavo k splošni maturi je 14. 7. 2015. Prijave oddate na šoli tajnici maturitetne komisije. 

Uradne ure od 9. do 14. ure.

Tajnica ŠMK Sonja Bizjak