gimnazija logo

Finančno poročilo za tabor Bohinj

Finančno poročilo:

stroške tabora je plačalo 50 dijakov x 80 €

                                Skupaj:  = 4000 €                 

 

  STROŠKI TABORA (odhodki):                                                                   Na dijaka

                             Bivanje                      2150,00 €                                    43,00             

                             Prevoz                      1120,00 €                                     22,40  

                             Tečaj lokostrelstva      270,00 €                                         5,40  

                             Skupaj                  3540,00 €                                      70,80   

 

Ostanek denarja bomo z ekskurzij v Ljubljano (4 ) in Velenje (3  ) smo porabili za nakup sadja. Razliko med vplačanim zneskom in stroški (9,20  € na dijaka) bomo upoštevali kot dobropis pri plačilu prvih položnic v naslednjem šolskem letu.

Vodja tabora: 

Breda Novak, prof.

Za starše: