gimnazija logo

Vpis v prvi letnik gimnazijskega programa za šolsko leto 2015/16

Bodoči dijaki in dijakinje, spoštovani starši!

Vabimo vas na vpis v začetni letnik gimnazijskega programa, ki bo potekal

16. in 17.6. 2015 med 09.00 in 11.00 v trim kabinetu (avla šole, druga vrata desno), in sicer:

•V torek, 16.6., za učence s priimki od A do vključno M, in

•V sredo, 17.6., za učence s priimki od O do Ž.

K vpisu morate prinesti originalno spričevalo 9. razreda in eno fotokopijo spričevala
 
  • Če želite, nam lahko prineste tudi poročilo o področjih nadarjenosti, če ste bili v osnovni šoli identificirani kot nadarjeni učenci.
  • Ob vpisu morate izbrati drugi tuji jezik (francoščino ali nemščino).
  • Naročite se lahko na izposojo učbenikov za 1.letnik iz šolskega učbeniškega sklada.
  • Če želite, se lahko naročite na dijaško izkaznico, v tem primeru nam prinesete sliko (kot za osebno izkaznico).
  • Na vpisu boste lahko prejeli še obrazce za prijavo na malico, subvencioniran avtobusni prevoz ter eObveščevalca.
 

Prvo srečanje staršev dijakov 1. letnika ob začetku šolskega leta bo v

torek, 25. 8. 2015 ob 19.00 oz. 19.45 uri (v dveh skupinah).

Sredi avgusta boste prejeli pisno povabilo s točnim časom ter dnevnim redom.

Na isti dan bo na oglasni deski šole objavljena tudi razporeditev dijakov v oba oddelka. 

Prisrčno vabljeni!

 

Anka Gogala

Datum dogodka: 
sreda, 17. Junij 2015