gimnazija logo

Finančno poročilo - ekskurzija Trst

Finančno poročilo:

stroške ekskurzije je plačalo 46 dijakov x 20 €

                                         Skupaj:  = 920 €                 

 

  STROŠKI EKSKURZIJE (odhodki):

                              Vodič 2x              230,00 €

                              Prevoz                  359,00 €

                              Skupaj                  589,00 € : 46 dijakov = 14,783 € / dijaka

 

Ostanek denarja bomo s privolitvijo dijakov porabili za stroške prevoza, 2.6.2015, v dolino Glinščice (po dijaku 7,2€). 

Vodja ekskurzije:

Sonja Bizjak, prof.

Za starše: