gimnazija logo

Srečno

Dijaki 4. letnikov ta teden zaključujejo s poukom, naslednji teden bodo prejeli spričevala in slovesno podelili ključ šole in se začeli pripravljati na maturitetne izpite. Ob tej priložnosti jim želimo veliko uspeha, za dodatno motivacijo pa objavljamo skrajšani govor dijaka 4.b Uroša Dukiča, ki je bil prebran na letošnjem maturantskem plesu.

" Večina izmed nas je skozi vrata Gimnazije Piran prvič vstopila pred štirimi leti, davnega 2011. Takrat smo bili polni upov, ambicij in pričakovanj o novi šoli, za katero smo se odločili, saj so nam starejši bratje, sestre in ostali bivši dijaki povedali veliko o dobrih odnosih med zaposlenimi in dijaki. V naslednjih letih so se njihove besede potrdile. Spoznali smo, da so bili naši strahovi o vključitvi v družbo, neuspehih na gimnaziji in o nepravičnih profesorjih odveč. Uspešno smo zaključili najprej prvi, nato drugi in nazadnje še tretji letnik. V celotnem obdobju smo se naučili, da so odnosi dobri, če se sami izkažemo z delom in prizadevnostjo. Vendar pa se nam je včasih zazdelo, da je tudi to nepotrebno, saj so nam profesorji tudi tiste najtežje trenutke v šoli olajšali. Zato se moramo zahvaliti vsem profesorjem, ki so se od nas med šolanjem poslovili, tistim, ki so jih nadomestili, pa tudi tistim, ki so nas uspešno vodili vse od prvega do četrtega letnika mature, za kar si zaslužijo še dodatno zahvalo, saj se zavedamo, da včasih nismo vzorni dijaki."

Srečno, maturantje!