gimnazija logo

Spletna storitev eObveščevalec

12. Oktober 2013 -- oki

Spoštovani starši!

Spletna storitev eObveščevalec staršem naših dijakov nudi dostop do podatkov o njihovem mladostniku glede izostankov od pouka, pridobljenih ocen, razporeda napovedanega ocenjevanja znanja, izboljšuje komunikacijo med starši in šolo in s tem pomaga k boljšim učnim rezultatom dijakov. eObveščevalec bo starše preko SMS oz. e-poštnih sporočil obveščal, če dijaka ne bo v šoli, če bo dobil pohvalo, o doseženi oceni, o napovedanih ocenjevanjih znanja ipd.

Ob prijavi, ko razredniki vpišejo podatke v sistem, pa prejmete tudi podatke za dostop do profila dijaka preko spleta preko emaila oz. SMS-a. Tako bodo starši vedno na tekočem z dogajanjem otrok in bodo lahko ukrepali takoj in ne takrat, ko je že prepozno.

eObveščevalec bo starše preko SMS oz. email sporočil obveščal o:

  • izostankih dijakov:

a)      tedenski povzetek izostankov – vsak ponedeljek se v primeru, da je dijak prejšnji teden manjkal, avtomatsko pošlje SMS oz. email obvestilo o odsotnosti,

b)      dnevno obveščanje o izostankih – naslednji dan pouka boste dobili obvestilo, če je vaš otrok manjkal prejšnji dan pouka;

  • napovedanih ocenjevanjih znanja – vsak petek boste obveščeni o tem, katera ocenjevanja znanja ima v prihodnjem tednu vaš otrok;
  • ocenah – z zamikom 5-ih dni od vpisa ocene v eRedovalnico boste dobili obvestilo o pridobljeni oceni;
  • povabilo na govorilne ure oz. telefonski razgovor (pripombe) – v primeru, če se bo izkazalo za potrebno, vam bodo razredniki poslali obvestilo oz. povabilo na govorilne ure oz. telefonski razgovor;
  • pohvalah – v primeru, če je dijak dobil pohvalo pri pouku boste o tem takoj obveščeni.

V primeru, da se za storitev obveščanja odločite, vas prosimo, da izpolnite prijavnico, vpišete svoje podatke in izberete vrsto paketa (kaj vsebuje posamezen paket, si oglejte na prijavnici), prijavnico pa čim prej vrnete na šolo. Priporočamo vam, da za obveščanje uporabite številko osebnega telefona ali e-naslov, ki ga boste zanesljivo koristili le vi osebno.

S storitvijo eObveščevalec želimo izboljšati komunikacijo med starši, šolo in dijaki ter spodbujati večjo prisotnost dijakov pri pouku. Želimo vam omogočiti, da ste vedno na tekočem z dogajanjem vašega mladostnika, zlasti takrat, ko zaradi svojih obveznosti ne uspete redno ohranjati stik z razrednikom oddelka.

Če obvestil ne želite prejemati, vas prosimo, da to označite na ustrezno mesto v prijavnici in prav tako vrnete šoli, da bomo seznanjeni z vašo odločitvijo.

Storitev vam ponuja družba eŠola d.o.o., preko spletne strani www.easistent.com, ki vam bo glede na izbrani paket izstavila račun in omogočila dostop do informacij.