gimnazija logo

Finančno poročilo - Velenje, 2. letnik

Finasnčno poročilo:

prihodki (vplačila dijakov). 1163,50

 

Odhodki (računi izvajalcev):

              Street tours (prevoz). 480,00

 

              MIC (delavnice): 551,38

 

              ERICO (predavanje), TEŠ): 129,00

 

              Skupaj: 1160,38

 

              Razlika: 3,12

Ostanek denarja bomo s privolitvijo dijakov porabili za materialne stroške tabora Bohinj.

                                                                                 Vodja ekskurzije prof. Breda Novak

 

Za starše: