gimnazija logo

Skupne govorilne in roditeljski sestanki

09. Oktober 2013 -- oki

Vsak učitelj ima enkrat tedensko govorilne ure v dopoldanskem času. Skupne govorilne ure, ko so na voljo vsi učitelji, so ob torkih popoldne, sedemkrat v šolskem letu. Načrtovana sta dva redna roditeljska sestanka, o morebitnih izrednih roditeljskih sestankih bodo starši obveščeni sproti in pisno. Redne skupne govorilne ure in roditeljski sestanki se pričenjajo ob 17.00.

E-asistent

Šola uporablja elektronsko redovalnico in dnevnik, do katerih lahko za informacije o svojem otroku dostopajo tudi starši. Navodila in pogoje uporabe dobite TUKAJ oziroma v šolski svetovalni službi.