gimnazija logo

Spomladanski rok mature 2015

Prijava na spomladanski rok mature 2015

Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta  v spomladanskem izpitnem roku na šoli je 31. marec 2015.

 

Uradne ure, ko lahko oddate prijave: torek med 12.45 in 13.30;

                                                            četrtek med 11.10 in 12.00;

                                                            petek med 9.00 in 10.00.

Kandidat ob prijavi mora oddati:

-        Prijavo na splošno maturo/prijavo k izpitu iz maturitetnega predmeta

-         

Osebni dokument

-         Spričevala 1. 2. 3. in 4. letnika

 

Plačilo maturitetnega izpita:

Cena maturitetnega izpita pri splošni maturi je 22,00 EUR oziroma 110,00 EUR za splošno maturo (pet predmetov).

Plačniki - v skladu s 30. členom Pravilnika o splošni maturi (Ur. l. RS, št. 29/08 in 40/11) maturitetne izpite plačajo

- kandidati, ki nimajo statusa dijaka (v programu, kjer opravljajo zaključek izobraževanja) in

- kandidati, ki se prijavijo k opravljanju splošne mature kot »21-letniki« (2. odstavek 24. člena Zakona o maturi, Ur. l. RS, št. 1/07 UPB).

 

Način plačila

Kandidat nakaže znesek z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN) na naslov Državni izpitni center, Kajuhova ulica 32 U, 1000 Ljubljana, na transakcijski račun številka 01100- 6030632914, referenca 00 34814, in dopiše svojo enotno matično številko občana. Na univerzalnem plačilnem nalogu morata biti navedena ime in priimek kandidata, ki se prijavlja k opravljanju maturitetnega izpita (glej prilogo).

Kandidat mora ob prijavi priložiti dokazilo o plačilu izpitov tajniku šolske maturitetne komisije.

 

Vplačani znesek je pogoj za veljavnost prijave k izpitu splošne mature. Avtomatičen prenos vplačanega zneska z enega na drugi izpitni rok splošne mature ni možen.