gimnazija logo

Utrinki z strokovne ekskurzije v CERNU

V prejšnjem koncu tedna je skupina dijakov naše šole obiskala osrednjo raziskovalno ustanovo za raziskavo zgradbe snovi v Evropi, CERN v Ženevi. Po dolgi nočni vožnji do švicarskeka mesta na francosko - švicarski meji, smo najprej poslušali izčrpno predavanje o zgradbi snovi, kot jo razumemo danes.

Osnovne gradnike snovi delimo na tri večje skupine: leptone (elektron in dva bolj ekzotična delca, mion in tau ter šest kvarkov), mezone, ki so sestavljeni iz dveh kvarkov ter barione, ki jih sestavljajo trije kvarki. Od zadnjih sta najbolj popularna proton in nevtron. Med naštetimi delci, ki jih poznamo pod skupnim imenom fermioni, delujejo štiri osnovne sile. Elektromagnetna, ki povzroča vse električne in magnetne pojave; močna sila, ki med drugim drži protone in nevtrone v jedru; šibka sila, ki povzroča enega od treh možnih radioaktivnih razpadov in gravitacijska sila, ki deluje med vsemi predmeti v vesolju. Posredniki teh štirih sil so bozoni: foton za elektromagnetno silo, bozoni W in Z za šibko silo, gluon za močno silo in graviton ( še ni potrjen eksperimentalno) za gravitacijsko silo.

Po predavanju smo si od blizu ogledali nekaj tematskih razstav o delu v raziskovalnem središču, kontrolno sobo eksperimenta ATLAS, s katerim so potrdili obstoj tako iskanega Higgsovega bozona. Delec predstavla posrednika posebnega "polja", ki ga lahko razumemo kot nekakšen "oder" na katerem se nahajajo vsi ostali gradniki snovi. Zaradi prisotnosti tega "odra" imajo vsi drugi delci maso. No, še bi se dalo razpredati o vsem, kar smo slišali in videli....

Za sedaj si lahko ogledate nekaj fotografij, pripravljamo tudi predstavitev ekskurzije, ki bo kmalu pripravljena. Vsekakor vabljeni na ogled.... 

Datum dogodka: 
četrtek, 22. Januar 2015
Predor Mont...?
Ah, na teh predavanjih je vedno gužva.
No, ste razumeli?
Kontrolna soba - ATLAS.
Sledilec delcev.
No, zopet polprevodniki.
Manj formalno predavanje.