gimnazija logo

Javno naročilo za dobavo električne energije

Na podlagi 25. Člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo in 19/14), Gimnazija, elektro in pomorska šola (v nadaljevanju: naročnik) vabi ponudnike, da v skladu z razpisno dokumentacijo podajo pisne ponudbe za dobavo električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za odjemna mesta na naslednjih lokacijah:

·       Bolniška ulica 11, Piran,

·       Kidričevo nabrežje 4, Piran in

·       Sončna pot 20, Portorož,

ki so kot priloga sestavni del pogodbe, in sicer predvidoma od 1. marca 2015 do 31. decembra 2016.

Vabimo Vas, da podate ponudbo v skladu z  Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Ponudbo je treba oddati najkasneje do dne 30. 1. 2015 do 12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 2. 2. 2015 ob 12. uri v prostorih naročnika na lokaciji:  Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož.

PODATKI O NAROČNIKU

 

Naziv naročnika

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

Naslov naročnika

Bolniška ulica 11, 6330 Piran

Matična številka

6286127000

Davčna številka

SI84761750

Transakcijski račun

01100 -6000041733 odprt pri UJP Koper

Telefon

05 671 34 90

Telefaks

05 671 34 91

Odgovorna oseba naročnika

Ravnatelj, Borut Butinar

Kontaktna oseba

Borut Butinar,  borut.butinar@guest.arnes.si

DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na portalu javnih naročil spletni naslov http://www.enarocanje.si in na spletni strani naročnika.

Datum dogodka: 
torek, 20. Januar 2015