gimnazija logo

Statusi

10. September 2013 -- oki

V skladu s Pravilnikom o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli lahko šola podeli naslednje statuse:
– status dijaka, ki se vzporedno izobražuje,
– status dijaka perspektivnega športnika,
– status dijaka vrhunskega športnika,
– status dijaka tekmovalca.

Seznam statusov za letošnje šolsko leto je objavljen na oglasni deski v 1. nadstropju. Statusi stopijo v veljavo, ko jih podpišejo starši, dijak in šola.