gimnazija logo

PETNICA – SCIENCE CENTER

23. November 2014 -- borut

Gimnazija Piran letos sodeluje s Petnico – raziskovalnim inštitutom v Srbiji, ki vabi naše dijake na usposabljanje na področju znanstvenega raziskovanja iz katerekoli znanstvene panoge. Program ni namenjen nadarjenim dijakom, temveč motiviranim dijakom, ki jih zanima znanstveno raziskovanje na vseh področjih, ne le na naravoslovnem in so pripravljeni oditi na inštitut 4-krat po 1 teden v enem šolskem letu ter s pomočjo mentorja izvesti pravo znanstveno raziskavo. V centru sodelujejo s preko 140. različnimi  institucijami po celem svetu. Center je bil v preteklih letih v celoti, z 8 miljoni evrov prenovljen in dograjen z raziskovalnimi laboratoriji, ki jih je financirala Evropska unija.

Vsi kandidati se prijavijo s tako imenovanim motivacijskim pismom. Izbor kandidatov bo v sredini decembra. Izbor bo narejen na osnovi:

-  Interesa dijakov,

- njihove motivacije in predznanja (homogene skupine).

Predavanja potekajo v srbskem jeziku, gostujoči profesorji predavajo v angleščini. Naši dijaki bodo lahko pisali in zagovarjali svoje delo tudi v slovenskem jeziku. Vsem dijakom toplo priporočamo, da se prijavite. Šola bo izbrane kandidate tudi finančno  podprla. Prijavo in vse priloge so lahko napisane v slovenščini, angleščini ali srbohrvaščini. Prijava je lahko napisana v različnih jezikih, saj ne želijo nikogar diskriminirati zaradi jezika.

Več informacij lahko dobite v prilogah ter na spletni strani: http://www.petnica.rs/

 

 

Datum dogodka: 
četrtek, 20. November 2014