gimnazija logo

PETNICA – SCIENCE CENTER

Gimnazija Piran letos sodeluje s Petnico – raziskovalnim inštitutom v Srbiji, ki vabi naše dijake na usposabljanje na področju znanstvenega raziskovanja iz katerekoli znanstvene panoge. Program ni namenjen nadarjenim dijakom, temveč motiviranim dijakom, ki jih zanima znanstveno raziskovanje na vseh področjih, ne le na naravoslovnem in so pripravljeni oditi na inštitut 4-krat po 1 teden v enem šolskem letu ter s pomočjo mentorja izvesti pravo znanstveno raziskavo.

 Več informacij lahko dobite v prilogah ter na spletni strani: http://www.petnica.rs/