gimnazija logo

1. seja sveta staršev v šol. l. 2012/13