gimnazija logo

Cenjeni starši

27. Avgust 2013 -- oki

Ravnatelj

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran želi postati uspešna in prepoznavna ne samo v svojem prostoru, temveč tudi širše v državi in regiji, zato je v koraku s časom in sodobnimi trendi, tako v vzgoji in izobraževanju kot v življenju na sploh. V vrtincu globalnih ekonomskih tokov in posledic, ki jih ta prinaša, je šola s tako širokim spektrom izobraževalnih programov pred odgovorno nalogo: opremiti svoje dijake s kompetencami na področjih, ki bodo nekaterim omo- gočale nadaljnji študij, spet drugim vstop na trg dela s skupno zavestjo, da je čas, prebit v šoli, le del pro- cesa vseživljenjskega učenja.

Na šoli si bomo prizadevali ustvarjati pogoje, v katerih bo z medsebojnim sodelovanjem in dopolnjevanjem različnih strokovnih znanj in pristopov mogoče združiti znanje, ustvarjalnost, inovativnost in sistematičnost v kakovostno vzgojo in izobraževanje. Želimo ustvariti kakovostno šolo, ki bo vpeta v kraj in lokalno gospodarstvo, kar nam lahko uspe z vključevanjem čim večjega števila strokovnih delavcev, partnerjev iz gospodarstva, staršev, dijakov in ostale zainteresirane javnosti v šolsko delo. Naša šola deluje na različnih lokacijah z manjšim številom dijakov, kar je svojevrstna prednost, saj omogoča osebni pristop in dobre medsebojne odnose. Pri nas dijaki niso številke, temveč partnerji, katere želimo vzpodbujati v razvoju njihovih individualnih sposobnosti. 

Upamo, da bomo tako prispevali k boljšemu medsebojnemu razumevanju, za reševanje skupnih težav pa smo vam vselej na voljo. Želim vam veliko uspeha.  

Ravnatelj 
Borut Butinar