gimnazija logo

Poračun Bohinj 2014

15. September 2014 -- borut

Zaključno finančno poročilo Bohinj 2013/14, maj 2014

Na tabor je bilo prijavljenih 50 dijakov, udeležilo pa se ga je 48 dijakov. Dijakoma, ki tabora nista odpovedala pravočasno, smo zaračunali le do tedaj nastale stroške (vse razen bivanja in hrane).

 

Prihodki

 

 

število

cena

skupaj

Vplačila dijakov

50*

85 €

4250 €

skupaj

 

 

4250 €

*Stegel Pia se tabora ni udeležila in je udeležbo pravočasno odpovedala, zato je bila njena terjatev stornirana.

 

Odhodki

 

 

število

cena

skupaj

prevoz

50

22,4 €

1120 €

bivanje, hrana

48

43 €

2064

Ostali stroški

 

 

 

•    kolesa, kanu, lokostrelstvo

50

 

437,77 €

•    kemikalije, mreže, gradivo (skripte),zemljevidi, flomastri, papir...

50

 

242,23

skupaj

 

 

3864 €

 

Iz bilance odhodkov in prihodkov je razvidno, da je potrebno izvesti vračilo v višini 386 €, ki se izvede po naslednjem ključu:

 

Dijaki, ki se tabora niso udeležili (Ana Popovič, Elena Kanjir)

2

49 €

98 €

ostali

46

6 €

276 €

Dijaki, katerim je tabornino kril šolski sklad - vračilo se izvede na šolski sklad

2

6 €

12 €

skupaj

 

 

386 €

Na roditeljskem sestanku 16. 9. 2014 so starši dijakov obeh oddelkov (3. A in 3. B) sprejeli sklep, da se znesek v višini 386 € nameni za stroške ekskurzije Kras. Dijaki, ki se tabora niso udeležili, oz. niso upravičeni do povračila v višini 6 €, bodo plačali polno ceno ekskurzije Kras.

 

Špela Gec Rožman, vodja tabora

Za starše: