gimnazija logo

Gimnazijski parlament

 

SKLICUJEM

1. redno sejo Gimnazijskega

parlamenta- Dijaške skupnosti gimnazijske enote GEPŠ PIRAN

 dne 17. 9. 2014, ob 11.10 v ateljeju.


Dnevni red:

1.    Volitve vodstva Gimnazijskega parlamenta- Dijaške skupnosti gimnazijske enote GEPŠ PIRAN

2.    Načrt dela dijaške skupnosti v šolskem letu 2014/15

3.    Razno

 

 

 

Mentorica:

Lorena Štemberger, prof.

 

Datum dogodka: 
sreda, 17. September 2014