gimnazija logo

Nov urnik

V ponedeljek, 08.09.2014, začne veljato nov in izboljšan urnik. 

Izboljšave so bile narejene predvsem zaradi dijakov, in sicer nimajo več lukenj v urniku.

1a Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
1.ura
(07:25-08:10)
švz.d1a-1
tel1
infa.f-1
rač
slo
24
mat
31
2.ura
(08:15-09:00)
mat
31
švz.d1a-1
tel1
infa.f-1
rač
mat
31
mat
31
3.ura
(09:05-09:50)
ita.z1-1
34
ita.n1-1
11
ang
02

slo
24

ita.z1-1
22
ita.n1-1
gle
ru
gle

4.ura
(09:55-10:40)
slo
24
mat
31
slo
24
nemfra
32
fiz
33
5.ura
(11:10-11:55)
bio
34
geo
22
geo
22
ang
21
kem
33
6.ura
(12:00-12:45)
fiz
32
nemfra
33
bio.l
34
zgo
21
lum
23
7.ura
(12:50-13:35)
ang
02

švz.f1ab-1
tel1
infa.d-1
rač
kem.l
33

zgo
21

lum
23

8.ura
(13:40-14:25)

švz.f1ab-1
tel1
infa.d-1
rač

iUrnik 7.0.813 by Algit d.o.o. - Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

1b Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
1.ura
(07:25-08:10)
kem
33
nem
22
mat
31
infb.f-1
rač
2.ura
(08:15-09:00)
mat
21
slo
23
mat
31
infb.f-1
rač
lum
34
3.ura
(09:05-09:50)
mat
21
slo
23
ang
33
bio
34
lum
34
4.ura
(09:55-10:40)
fiz
32
zgo
21
kem.l
33
geo
22
slo
11
5.ura
(11:10-11:55)
ang
11
zgo
21
bio.l
34
ang
33
fiz
32
6.ura
(12:00-12:45)
slo
11
ru
02
infb.d-1
rač
mat
22
geo
22
7.ura
(12:50-13:35)
ita
gle

švz.f1ab-1
tel1
švz.d1b-1
tel1
infb.d-1
rač

nem
31

ita
11

8.ura
(13:40-14:25)

švz.f1ab-1
tel1
švz.d1b-1
tel1

iUrnik 7.0.813 by Algit d.o.o. - Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

2a Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
1.ura
(07:25-08:10)
švz.f2ab-1
tel1
švz.f2ab.t-1
trim1
slo
24
2.ura
(08:15-09:00)
švz.f2ab-1
tel1
mat
31
slo
24
nemfra
02
slo
24
3.ura
(09:05-09:50)
geo
22

slo
24

zgo
23

ang
02

ita.z2-1
dk
ita.n2-1
02
4.ura
(09:55-10:40)
bio
34
ang
33
zgo
23
gla
gle
kem
31
5.ura
(11:10-11:55)
mat
31
nemfra
gle
mat
31
gla
gle
geo
22
6.ura
(12:00-12:45)
kem.l
31
fiz
31
mat
31
švz.d2a.t-1
trim1
bio.l
34
7.ura
(12:50-13:35)
psi
11

ita.z2-1
11
ita.n2-1
02
švz.d2a-1
tel1

fiz
31

8.ura
(13:40-14:25)
ang
02
  švz.d2a-1
tel1
psi
21
9.ura
(14:30-15:15)
ru
23
 

iUrnik 7.0.813 by Algit d.o.o. - Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

2b Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
1.ura
(07:25-08:10)
švz.f2ab-1
tel1
švz.f2ab.t-1
trim1
bio.l
34
2.ura
(08:15-09:00)
švz.f2ab-1
tel1
geo
22
ang
02
slo
24
zgo
21
3.ura
(09:05-09:50)
psi
23
ita
gle
mat
22
slo
24
zgo
21
4.ura
(09:55-10:40)
kem.l
33
nem
34
psi
32
bio
34
geo
22
5.ura
(11:10-11:55)
mat
33
ru
02
kem
33
mat
22
slo
24
6.ura
(12:00-12:45)
mat
33
slo
24
ita
gle
ang
02
fiz
32
7.ura
(12:50-13:35)
švz.d2b.t-1
trim1
fiz
32
švz.d2b-1
tel1
gla
gle
ang
02
8.ura
(13:40-14:25)
  švz.d2b-1
tel1
gla
gle
nem
22
9.ura
(14:30-15:15)
 

iUrnik 7.0.813 by Algit d.o.o. - Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

3a Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
1.ura
(07:25-08:10)
zgo
21
švz.f3ab-1
tel1
2.ura
(08:15-09:00)
kem
33
zgo
21
bio.l
34
švz.f3ab-1
tel1
mat
02
3.ura
(09:05-09:50)
mat
32
nemfra
21
mat
32
fiz
32
geo
22
4.ura
(09:55-10:40)
ita.z3-1
11
ita.n3-1
gle
slo
23

geo
22

mat
31

ita.z3-1
dk
ita.n3-1
gle
5.ura
(11:10-11:55)
soc
23

slo
23

fiz
32

nemfra
02

ita.z3-1
dk
ita.n3-1
gle
6.ura
(12:00-12:45)
soc
23

švz.f3ab.t-1
trim1
švz.d3ab.t-1
trim2
ang
02

slo
23

slo
21

7.ura
(12:50-13:35)
švz.d3ab-1
tel1
bio
34
slo
11
ang
02
 
8.ura
(13:40-14:25)
švz.d3ab-1
tel1
ru
11
kem.l
33
ang
02

iUrnik 7.0.813 by Algit d.o.o. - Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

3b Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
1.ura
(07:25-08:10)
ang
02
mat
02
ang
02
švz.f3ab-1
tel1
2.ura
(08:15-09:00)
ang
02
nem
gle
mat
11
švz.f3ab-1
tel1
slo
11
3.ura
(09:05-09:50)
kem.l
33
geo
22
bio.l
34
soc
23
slo
11
4.ura
(09:55-10:40)
geo
22
ita
11
slo
11
soc
23
bio
34
5.ura
(11:10-11:55)
fiz
32
fiz
32
slo
11
ita
32
mat
34
6.ura
(12:00-12:45)
mat
21

švz.f3ab.t-1
trim1
švz.d3ab.t-1
trim2
kem
33

ita
32

nem
02

7.ura
(12:50-13:35)
švz.d3ab-1
tel1
zgo
23
ru
22
slo
11
 
8.ura
(13:40-14:25)
švz.d3ab-1
tel1
zgo
23

iUrnik 7.0.813 by Algit d.o.o. - Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

4c Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
1.ura
(07:25-08:10)
ifiz-1
32
ibio.l-1
34

angv-1
11

ikem-1
33
izgo-1
21

ifil-1
dk
igeo.-2
22
isoc.-1
23
ifil.-1
dk
isoc-1
23
ipsi-1
22
2.ura
(08:15-09:00)
ifiz-1
32
ibio.l-1
34
igeo-1
22
ango-1
02
angv-1
11
ikem-1
33
izgo-1
21
ifil-1
dk
igeo.-2
22
isoc.-1
23
ifil.-1
dk
isoc-1
23
ipsi-1
22
3.ura
(09:05-09:50)
matv-1
31
[7]
ita
33
ita
21
zgo
21
mat
32
4.ura
(09:55-10:40)
matv-1
31
[7]
slo
24
ita
02
slo
24
mat
32
5.ura
(11:10-11:55)
slo
24
slo
24
mat
21
mat
23
zgo
21
6.ura
(12:00-12:45)
ang
gle

ang
gle

švz.f4ac.t-1
trim1
švz.d4ac.t-1
trim2
fil
33

slo
24

7.ura
(12:50-13:35)
mat
21

igeo-2
22
[5]

ang
02

fil
33

švz.f4ac-1
tel1
švz.d4ac-1
tel1
8.ura
(13:40-14:25)
ikem.l-1
33
izgo.-1
21

ipsi.-1
21

ifiz.-1
32
ibio-1
34
igeo.-1
22
itao-1
11
[4]

švz.f4ac-1
tel1
švz.d4ac-1
tel1

9.ura
(14:30-15:15)
ikem.l-1
33
izgo.-1
21

ipsi.-1
21

ifiz.-1
32
ibio-1
34
igeo.-1
22
itav-1
gle

iUrnik 7.0.813 by Algit d.o.o. - Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

4a Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
1.ura
(07:25-08:10)
ifiz-1
32

angv-1
11

ikem-1
33
izgo-1
21
igeo.-2
22
isoc.-1
23
isoc-1
23
ipsi-1
22
2.ura
(08:15-09:00)
ifiz-1
32

ango-1
02
angv-1
11
ikem-1
33
izgo-1
21
igeo.-2
22
isoc.-1
23
isoc-1
23
ipsi-1
22
3.ura
(09:05-09:50)
matv-1
31
[1]
mat
31
mat
31
mat
31
slo
24
4.ura
(09:55-10:40)
matv-1
31
[1]
ang
gle
zgo
21
zgo
21
mat
23
5.ura
(11:10-11:55)
ita
gle
slo
11
ang
02
slo
11
mat
23
6.ura
(12:00-12:45)
fil
34

slo
11

švz.f4ac.t-1
trim1
švz.d4ac.t-1
trim2
slo
11

ang
gle

7.ura
(12:50-13:35)
fil
34

igeo-2
22
[8]

ita
21

ita
23

švz.f4ac-1
tel1
švz.d4ac-1
tel1
8.ura
(13:40-14:25)
ikem.l-1
33
izgo.-1
21
ipsi.-1
21

ifiz.-1
32

itao-1
11
[8]

švz.f4ac-1
tel1
švz.d4ac-1
tel1
9.ura
(14:30-15:15)
ikem.l-1
33
izgo.-1
21
ipsi.-1
21

ifiz.-1
32

itav-1
gle

iUrnik 7.0.813 by Algit d.o.o. - Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

4b Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
1.ura
(07:25-08:10)
ifiz-1
32
ibio.l-1
34

angv-1
11

ikem-1
33
izgo-1
21

ifil-1
dk
igeo.-2
22
isoc.-1
23
ifil.-1
dk
isoc-1
23
ipsi-1
22
2.ura
(08:15-09:00)
ifiz-1
32
ibio.l-1
34
igeo-1
22
ango-1
02
angv-1
11
ikem-1
33
izgo-1
21
ifil-1
dk
igeo.-2
22
isoc.-1
23
ifil.-1
dk
isoc-1
23
ipsi-1
22
3.ura
(09:05-09:50)
matv-1
31
[21]
slo
11
ang
02
slo
11
mat
31
4.ura
(09:55-10:40)
matv-1
31
[21]

ita.n4b-1
02
ita.z4b-1
22
mat
31

slo
11

ang
02

5.ura
(11:10-11:55)
švz.f4b-1
tel1
švz.d4b-1
tel1
zgo
34

švz.f4b.t-1
trim2
švz.d4b.t-1
trim1
mat
31

slo
11

6.ura
(12:00-12:45)
švz.f4b-1
tel1
švz.d4b-1
tel1
zgo
34

ita.n4b-1
23
ita.z4b-1
mansarda
mat
31

slo
11

7.ura
(12:50-13:35)
mat
31

igeo-2
22
[13]

ita.n4b-1
23
ita.z4b-1
mansarda
ang
24

fil
34

8.ura
(13:40-14:25)
ikem.l-1
33
izgo.-1
21

ipsi.-1
21

ifiz.-1
32
ibio-1
34
igeo.-1
22
itao-1
11
[2]

fil
34

9.ura
(14:30-15:15)
ikem.l-1
33
izgo.-1
21

ipsi.-1
21

ifiz.-1
32
ibio-1
34
igeo.-1
22
itav-1
gle

iUrnik 7.0.813 by Algit d.o.o. - Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

mt Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
1.ura
(07:25-08:10)
geo.mt
22
slo.mt
24
ang.mt
gle
2.ura
(08:15-09:00)
slo.mt
24

ango-1
02
ang
32
ita
gle

mat
mansarda

ang.mt
gle

3.ura
(09:05-09:50)
slo.mt
24
mat
rač
geo.mt
gle
mat
mansarda
slo
rač
4.ura
(09:55-10:40)
mat.mt
rač
mat
rač
mat.mt
rač
ang
02
slo
rač
5.ura
(11:10-11:55)
ang
02
ita
dk
slo.mt
24
geo
24
ita
rač
6.ura
(12:00-12:45)
ang
02
ita
dk
soc
24
geo
24
ita
rač
7.ura
(12:50-13:35)
soc.mt
23
soc
24
soc.mt
22
8.ura
(13:40-14:25)
itao-1
11

iUrnik 7.0.813 by Algit d.o.o. - Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

Datum dogodka: 
ponedeljek, 8. September 2014