gimnazija logo

IZREDNI ROK POPRAVNIH IZPITOV (3. rok):

04. September 2014 -- oki
  • PISNI DEL: ponedeljek, 22. 9. 2014 ob 13.40

  • USTNI DEL: torek, 23. 9. 2014 ob 14.30 (komisija Stegel. M., Remec I., Gec Rožman Š.)