gimnazija logo

KATALOG OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015

27. Avgust 2014 -- oki

KATALOG OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE – PREDSTAVITEV

I. 

Obvezne izbirne vsebine (v nadaljevanju: OIV) opredeljuje 33. člen Zakona o gimnazijah.

II.

OIV so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki. Zato OIV ne smejo biti niti predmeti niti nadomestilo za pouk niti s strogim učnim načrtom omejene dejavnosti.

OIV so sestavni del predmetnikov (in programov) splošnih in strokovnih gimnazij. Dijakom omogočajo, da ob rednem splošnoizobraževalnem programu šole izrazijo svojo ustvarjalnost in nadgradijo svoja znanja na različnih področjih ustvarjanja.

Če je dijak odsoten na dan dejavnosti, jo mora nadomestiti. Za to poskrbi šola že v času pouka in samo enkrat po pouku v času izpitnega roka (popravni in drugi izpiti). Dijaki morajo pripraviti tudi poročila, pisne izdelke, referate idr., če mentor dejavnosti to zahteva. Dijak je do zaključka šolanja dolžan opraviti vsako od obveznih vsebin, predpisanih za določen tip gimnazije.

Uspešno opravljene OIV so pogoj za vstop v višji letnik.

V štirih letih vsak dijak Gimnazije Piran opravi 300 ur obveznih izbirnih vsebin. V prvem, drugem in tretjem letniku dijak vsako šolsko leto opravi 90 ur obveznih izbirnih vsebin. V četrtem letniku dijak opravi še 30 ur obveznih izbirnih vsebin.

VSEBINE, OBVEZNE ZA GIMNAZIJE

Kulturno-umetniške vsebine z likovnega področja: 18 ur (1. letnik)

Kulturno-umetniške vsebine z glasbenega področja: 18 ur (2. letnik)

VSEBINE PO DIJAKOVI PROSTI IZBIRI

Dijaki  lahko prosto izbirajo:

Šola določi nekatere vsebine iz obeh katalogov kot obvezno ponudbo šole.

Vsebine OIV iz letnega delovnega načrta šole

letnik

Vsebine Obveznih izbirnih vsebin

1.letnik

Sistematski zdravstveni pregled s predavanjem

Ekskurzija v okviru OIV

Športni dnevi

Prostovoljstvo (Aktivisti Brez izgovora)

Konoplja in mladi

Delavnice s področja varne rabe sodobnih tehnologij in preprečevanja zasvojenosti (mobilni telefoni, tablice, spletne igre) ter varnost na spletu

Svetovni dan boja proti AIDS-u

Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

Aktualne vsebine glede na ponudbe med šolskim letom

 

2.letnik

Amnesty International

Ekskurzija v okviru OIV

Športni dnevi

Vzroki in posledice zasvojenosti

Svetovni dan boja proti AIDS-u

Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

Aktualne vsebine glede na ponudbe med šolskim letom

 

3.letnik

Sistematski zdravstveni pregled s predavanjem

Predstavitve študijskih programov

Pravo, država in EU (delavnice)

Tečaj prve pomoči in CPP (Rdeči križ in AMZS)

Delovna praksa za dijake

Ekskurzija v okviru OIV

Športni dnevi

Svetovni dan boja proti AIDS-u

Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

Aktualne vsebine glede na ponudbe med šolskim letom

 

4.letnik

Predstavitve študijskih programov

Še vedno vozim - vendar ne hodim

Športni dan

Krvodajalstvo

Svetovni dan boja proti AIDS-u

Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

Aktualne vsebine glede na ponudbe med šolskim letom

 

Predvidene vsebine se lahko spremenijo.

Dijaki se morajo organiziranih oblik OIV v okviru šole obvezno udeležiti. Dokazilo o udeležbi je podpisana lista prisotnosti. Manjkajoče vsebine mora dijak opraviti v času šolskih počitnic.

Po izbiri

Šola lahko (po lastni presoji in odgovornosti) prizna dijaku opravljene vsebine iz sklopa dijakove proste izbire za šolsko leto, tudi če jih ni opravil  v  organizaciji šole.

Svetujemo, da dijaki že na začetku šolskega leta razmislijo, h katerim vsebinam, ki jih izbirajo po lastni presoji, se bodo prijavili, saj so opravljene OIV obvezen pogoj za dokončanje letnika.

Ponudbo dejavnosti po prosti izbiri bomo sproti dopolnjevali, odvisno od ponudb, ki jih bomo dobili med šolskim letom. Priporočamo, da jo redno spremljate na šolski spletni strani in oglasnih tablah.

Dijaki od prvega do tretjega letnika morajo izbrati vsaj 2 dejavnosti s spodnjega seznama v skupnem seštevku 60 ur.

Glasbena šola (30 ur)

Organizirani športni in plesni treningi (30 ur)

Aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturno-umetniškem društvu (do 30 ur)

Tečaji tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj (do 30 ur)

Gledališki, filmski in glasbeni abonmaji ali 10 vstopnic za posamezno kategorijo: (do 20 ur)

Sodelovanje na tekmovanjih, v šolskih krožkih, na prireditvah in v krvodajalski akciji. (do 20 ur)

Raziskovalna naloga (do 30 ur)

Tečaj CPP in prve pomoči (do 30 ur)

Delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji (do 30 ur)

Organizirano prostovoljno delo (do 20 ur)

Sodelovanje v drugih društvih (gasilskem, ekološkem ...) (do 30 ur)

Sodelovanje v projektih – npr. Erasmus+ (do 30 ur)

Status vrhunskega športnika (do 60 ur)

Status kulturnika (do 60 ur)

Status perspektivnega športnika (do 30 ur)

Druge vsebine po presoji šole

Vsebine, ki se izvajajo izven šole, morajo biti dokazane s potrdilom in podpisom izvajalca/mentorja/trenerja ob koncu šolskega leta.

ŠOLSKI KROŽKI

Datume začetkov in izvajanja krožkov spremljajte na šolski spletni strani.

Predvideni krožki (20 ur):

matematični krožek z logiko: Borut Antonič

likovna delavnica: Lilijana Bojanič

fotografski krožek: Martin Bobič

turistični krožek

radioamaterski krožek: Marsell Marinšek

robotika: Robert Stegel

veslanje: Rok Sorta

naravoslovni krožek: Andrej Podpečan

debatni krožek: Danijela Kozlović Matelič

filozofski krožek: Danijela Kozlović Matelič

  • biološki krožek: Darko Zamuda

ruščina: Lilijana Gustinčič Furlan

prostovoljstvo: Sonja Bizjak

Amnesty international: Lorena Štemberger

Francoski krožek

Španščina

Krožki se bodo organizirali v primeru zadostnega števila prijav dijakov. Prijave sprejemajo mentorji krožka oziroma razredniki, v kolikor mentorja še ni izbranega.

ŠOLSKA TEKMOVANJA - PRIPRAVE

Predmet, vsebina, datum šolskega tekmovanja

10 do 30 ur

Mentor(ica)

Cankarjevo priznanje

Lilijana Gustinčič Furlan, Marjeta Stegel

Fizika

Andrej Podpečan, Špela Gec Rožman

Kemija

Breda Novak

Italijanščina za 3. Letnik

Alenka Ceglar, Miranda Majcan Rajković, Kristina Ugrin Knap

Angleščina

Sonja Zabukovec Mikolj, Klavdija Šavle

Francoščina

 

Zgodovina

Sonja Bizjak

Tekmovanje iz elektrotehnike

Matjaž Kocjančič

Geografija

Eva Slekovec

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni

Darko Zamuda

športna tekmovanja (nogomet, košarka, rokomet, odbojka, plavanje, športna gimnastika, skoki z male prožne ponjave…)

Ada Goljuf, Gina Gržinič

Biologija - tekmovanje za Proteusovo priznanje

Darko Zamuda

OGLEDI KULTURNIH DOGODKOV, ABONMAJI

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran želi dijakinje in dijake usmeriti k rednemu obisku kulturnih prireditev, ki lahko pomagajo pri lažjem izoblikovanju celovitega razumevanja sveta in spodbujajo osebnostno rast. Uvajanje kulture v šolske in obšolske dejavnosti je izredno pomembno v mladostnikovi dobi, za katero je značilno kritično dojemanje individualne in skupnostne identitete.

Dijaki lahko izberete enega od ponujenih abonmajev ali pa se odločite za posamezne oglede predstav, kinopredstav, koncertov, razstav in ob tem pridobljene vstopnice hranite do konca šolskega leta.

Avditorij Portorož: gledališki abonma

Gledališki abonma za sezono 2016/17 vključuje 6 predstav (5 komedij in ena drama), ki bodo uprizorjene praviloma ob petkih oziroma sobotah.

Cena abonmaja za študente in dijake je 35 €

Več informacij na strani: http://www.avditorij.si/si/prireditev/vpis-gledaliskega-abonmaja-201617

Dijaški abonma Gledališča Koper

Cena abonmaja za dijake in študente je 35 evrov (s prijavo preko šole)

Prijave zbira: Lilijana Gustinčič Furlan, prof.slovenščine

Več informacij na strani: http://www.gledalisce-koper.si/index.php?page=abonmaji&item=68

Art kino Odeon Izola

Art kino Odeon Izola deluje kontinuirano že od leta 2003 pod okriljem Javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola, čigar ustanoviteljica je Občina Izola, in si ves čas prizadeva za popularizacijo in večjo dostopnost umetniškega in kakovostnega filma. Je eden izmed ustanovnih članov Art kino mreže Slovenije, združenja prikazovalcev umetniškega in kakovostnega filma na slovenskem in je aktiven v evropski mreži prikazovalcev Europa Cinemas. Poglavitno vodilo združenja je promocija kakovostnega evropskega filma in razvoj programa za mlajše generacije s prirejanjem posebnih filmskih projekcij.

V dogovoru s šolami prirejajo tudi dopoldanske šolske projekcije in tako skrbijo za popularizacijo dobrega filma tudi med šolarji in dijaki.

Avtorski večeri predstavljajo stalnico v programu. Z retrospektivami in predvajanjem prenovljenih ali novih kopij filmskih klasikov želijo širiti spoznavanje slovenskega filma. V sklopu tovrstnih večerov spada tudi ciklus Kino v živo, kjer gostijo pretežno slovenske avtorje in režiserje.

V ciklusu Liffe po Liffu predstavljajo vse filme, ki so bili predstavljeni na Ljubljanskem mednarodnem filmskem festivalu Liffe, saj gre za kakovostni art program.

Aprila poteka Revija slovenskega animiranega filma v sodelovanju z Društvom slovenskega animiranega filma : D’SAF!, kjer poleg projekta Animateka po Animateki, predstavljajo najzanimivejše animacije, ki so bile v preteklosti distribuirane v Sloveniji: tako animirane filme za odrasle, za mladino in za najmlajše, temu so prilagojene dodatne vsebine in predstavitve filmov.

Redno sodelujejo v vseslovenskem projektu Filmski teden Evrope in v maju pripravijo več brezplačnih projekcij evropskih filmov in dodatne aktivnosti za šolarje.

Poleti v sodelovanju z zasebnim zavodom Otok redno gostijo mednarodni filmski festival Kino Otok – Isola Cinema. Na festivalu vsako leto prikažejo več celovečernih filmov iz celega sveta, ter nad 60 kratkometražnih filmov.

V program Art kina Odeon Izola so zajeti tudi kratkometražni filmi in na tak način omogočajo prepoznavnost te nekoliko manj znane filmske produkcije, zato v mesecu decembru prirejajo dogodek z imenom Najkrajši dan v letu za kratke filme (21.12.).

V Art kinu Odeon Izola deluje tudi Klub ljubiteljev dobrega filma. Člane kluba redno obveščajo o novostih in jih osebno vabijo na posebne dogodke, ki jih pripravljajo v kinu. Poleg cenejši vstopnic imajo člani brezplačni vstop na dogodke cikla “Kino v živo“. Prijavljeni na obveščanje preko elektronske pošte (newsletter) prejemajo obvestila vsako nedeljo zvečer in izvejo, kaj se v kinu dogaja v prihajajočem tednu.

Več na: http://www.odeon.si/

Spremljajte šolsko spletno stran in okrožnice za nadaljnje informacije glede izvedbe posameznih dejavnosti, o aktivnostih, ki jih bo izpeljala šola, boste obveščeni tudi preko okrožnic ali učiteljev razrednikov.

Koordinatorka OIV za šolsko leto 2016/17

Anka Gogala

September 2016