gimnazija logo

POTEKA VPIS V MATURITETNI TEČAJ

Vpis v maturitetni tečaj poteka do 5. 9. 2014.

Izpolniti je potrebno prijavnico, ki je dostopna preko spleta in sicer na spletnem naslovu: (http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/maturitetni_tecaj.pdf) ter priložiti zahtevane priloge in vse skupaj poslati na naslov GEPŠ Piran, Bolniška 11, 6330 Piran.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo na svojih spletnih straneh 16. 9. 2014 objavilo stanje prijav. Informacije v zvezi z omejitvijo vpisa pa bodo znane 24. 9. 2014. Vpis sprejetih kandidatov bo potekal na šoli 25. in 26. 9.. O točnih terminih boste pravočasno obveščeni.

 

Lep pozdrav,

Šolska svetovalna služba

Datum dogodka: 
ponedeljek, 18. Avgust 2014