gimnazija logo

Filmska delavnica

Še nekaj prostih mest za filmsko delavnico!

Društvo za širjenje filmske kulture KINO! bi na Festivalu slovenskega filma, ki letos poteka od 10. do 14. septembra, izvajalo delavnico Vzgajanje pogleda. Gre za filmsko-vzgojno, kritiško naravnano delavnico, ki bi obsegala gledanje filmov, uvodno predavanje in poglobljeno diskusijo o videnem, kar bi dijaki nato prenesli še na papir in skupaj premlevali zapisano, končne izdelke, filmske kritike dijakov pa bi nato objavili na festivalski spletni strani in na spletni strani Društva za širjenje filmske kulture KINO!

Delavnica bi se odvijala vsak dan festivala (10.-14 september), verjetno po pouku. Sprejeli bodo prijave največ 15 dijakov, ki bi dobili tudi akreditacije za filmski festival in priročnik Osnove filmske ustvarjalnosti. Sodelovanje na delavnicah je brezplačno, šteje pa se tudi kot OIV. 

Vsi, ki bi vas tovrstno zanimivo in ustvarjalno ter, seveda, filmsko delo zanimalo, se lahko prijavite na naslov sabina.kravos-jugovac@guest.arnes.si

 

Datum dogodka: 
sreda, 10. September 2014