gimnazija logo

Prijava na spomladanski izpitni rok

Obveščamo vas, da bo spomladanski izpitni rok potekal od 30.6. do 4. 7. 2014. Natančen razpored bo objavljen najkasneje 26. 6. 2014 na spletni strani šole in na šolski oglasni deski v 1. nadstropju. Dijakinje iin dijaki, ki niste uspeli opraviti vseh obveznosti, se prijavite najkasneje do torka 24.6. 2014. To storite z izpolnitvijo obrazca Zapisnik o izpitu, ki ga dobite v tajništvu šole. Zapisnik oddate razrednikom ali ga odnesete v tajništvo.

Želimo vam veliko uspeha pri opravljanju izpitov.


POPRAVNI IZPITI POJASNILA

Število in vrsto izpitov opredeljuje Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah v naslednjih členih:

Splošno: 22. člen (splošno o izpitih)

(1) Dijak lahko opravlja sprejemne, predmetne, dopolnilne in popravne izpite.

(2) Dijak opravlja dopolnilni in popravni izpit v šoli, v katero je vpisan.

Vrste izpitov:

(1) Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki do zaključka pouka pri predmetu oziroma programski enoti ni bil ocenjen.

(2) Popravni izpit opravlja dijak iz predmetov oziroma programskih enot, kjer ima ob zaključku pouka nezadostno oceno.

(3) Predmetni izpit pri predmetu oziroma izpit pri programski enoti opravlja dijak, ki:

– hitreje napreduje,  izboljšuje končno oceno predmeta oziroma programske enote, se želi vpisati v drug izobraževalni program.

Omejitve izpitov: 28. člen (omejitve)

(1) V spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita.

(2) Na isti dan lahko dijak opravlja največ izpit ali dele izpita iz enega predmeta.

(3) Dijak mora opraviti dopolnilni izpit pred popravnim izpitom.

(4) Dijak lahko po uspešno opravljenem predzadnjem oziroma zaključnem letniku enkrat izboljšuje oceno enega ali več predmetov oziroma programskih enot posameznega letnika, in sicer:

– v predzadnjem letniku od konca pouka do zaključka tekočega šolskega leta oziroma do vključitve v zadnji letnik izobraževanja,

– v zaključnem letniku od konca pouka do začetka opravljanja zaključka izobraževanja.

Ravnatelj: Borut Butinar

 

Datum dogodka: 
četrtek, 19. Junij 2014