gimnazija logo

Poračun - strokovna ekskurzija Trst

Stroške ekskurzije je plačalo 63 dijakov x 18 € = 1.134 €

                             dodatno 1 dijak        x 20 € =       20 €

                             Skupaj                       1.154 €

 

STROŠKI EKSKURZIJE:

                              Vodič 2x              220,00 €

                              Račun                       8,10 €

                              Prevoz                  718,00 €

                              Skupaj                  946,10 € : 64 dijakov = 14,783 € / dijaka

 

Preveč plačana sredstva bomo dijakom vrnili.

Za starše: