gimnazija logo

Mednarodni projekt E-delovanje proti nasilju

Dijaki in dijakinje 3.B oddelka so vključeni v mednarodni projekt E-delovanje proti nasilju (http://www.engagementproject.eu/)      

V Sloveniji projekt koordinira Mirovni institut V Ljubljani (http://www.mirovni-institut.si/Projekt/Detail/si/projekt/E-delovanje-proti-nasilju).

 

Dijaki in dijakinje preko različnih aktivnosti, ki vključujejo uporabo svetovnega spleta in socialnih omrežij, razmišljajo o spletnem aktivizmu. Izdelki so njihov prispevek k ozaveščanju vrstnikov in druge zainteresirane javnosti o "samoumevnosti" človekovih pravic. 


Mentorica: Lorena Štemberger