gimnazija logo

Comenius & EU projekti: dijaki Gepš-a potujejo po Evropi

                Dijaki Gimnazije, elektro in pomorske šole Piran so se v maju udeležili še zadnjega mednarodnega srečanja v okviru Comeniusovega projekta »Iz skupne preteklosti v skupno prihodnost«, v okviru katerega države partnerice (Francija, Belgija, Luxemburg, Madžarksa in Slovenija) v skladu z znanim motom »historia magistra vitae« razkrivajo skupno preteklosti, da bi bolje razumeli in soustvarjali tudi svojo skupno prihodnost. Tokratno srečanje je potekalo v Nancyju (Francija) in Strassbourgu, udeležilo pa se ga je 12 dijakinj in dijakov, ki so za srečanje izdelali brošuro o Sloveniji v Evropi, ki je bila razstavljena širši javnosti ob prazniku Evrope. Prav tako so bili na razstavi predstavljeni tudi vsi izdelki, ki so nastali v dveh letih projekta. Skladno s cilji projekta oz. s poznavanjem Avstro-Ogrske kot nekoč vsem skupne politične formacije sodelujočih držav, so si ogledali tudi pisano mesto Innsbruck, kot enega pomembnejših mest tistega časa.

V okviru istega projekta so se dijaki GEPŠ-a v tem šolskem letu v novembru udeležili tudi srečanja na Madžarskem v mestu Zalaegerszeg in Budimpešti, na katerem so predstavili televizijske novice o Piranu v času Avstro-Ogrske.

Tudi sicer na novozdruženi šoli GEPŠ delujejo najrazličnejši šolski, nacionalni in mednarodni projekti, podkrepljeni s svojo smiselnostjo prilagajanja novim zahtevam hitrega spreminanja sodobnosti. Projekti za šolo predstavljajo bolj avtentičen način »doživljanja« in osmišljanja znanja, ki je predviden v učnem načrtu, obenem pa tudi odgovor na zahteve časa, v katerem je potrebno graditi tudi kulturni in socialni kapital preko najrazličnejših izmenjav in povezav.

Tako se je v tem šolskem letu preko sodelovanja z mestno občino Piran v mesecu aprilu pet dijakov GEPŠ-a udeležilo mednarodnega srečanja v Valleggio sul Mincio v okviru projekta »Craft our future«, kjer so skupaj s Španci in Italijani oblikovali svojo prihodnost in pisali priporočilo za politiko mladih, ki bo predana Evropski komisiji. V oktobru 2013 pa je skupina dijakinj in dijakov na povabilo evropske poslanke Mojce Kleva Kekuš obiskalo evropski parlament v Strassbourgu. Na poti so si ogledali tudi koncentracijsko taborišče, v katerem je bil zaprt Boris Pahor.

Aktualnost in plodnost projektov se kaže predvsem v njihovem spodbujanju zavedanja kulturnih in jezikovnih različnosti Evrope in ozaveščanju potrebe po skupnem sodelovanju, tudi v smislu boja proti rasizmu, predsodkom in ksenofobiji.

Daniela Matelić Kozlovič