gimnazija logo

Svetovalna služba

Njen temeljni cilj je sodelovati pri vzpostavljanu in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega dijaka. 

Svetovanje temelji na: Svetovalna

  1. posebni skrbi pri sprejemu novincev (v 1.letnik in prepisi iz drugih šol) ter pri prehodu dijakov na naslednjo stopnjo izobraževanja (poklicno in študijsko usmerjanje) 
  2. upoštevanju splošnih značilnosti in posebnosti osebnostnega razvoja ter učenja mladostnikov in mladih odraslih, zlasti dijakov s posebnimi potrebami in nadarjenih dijakov.

Pri tem svetovalna služba sodeluje z dijaki, s starši, z učitelji in s strokovnjaki iz zunanjih inštitucij, s fakultetami, z zdravstvenimi ustanovami … in z vodstvom šole soustvarja čimboljše pogoje za delo vseh na šoli.

Dijakom v svetovalni pisarni nudi konkretne informacije, nasvete in podporo ter individualno svetovanje glede učenja, karierne in študijske usmeritve, osebnostne in socialne problematike, sodeluje pri prilagajanju šolskih obveznosti nadarjenim dijakom in dijakom s posebnimi potrebami, prav tako pomaga urediti vpis, prestop, prepis, izpis, ter ureja naročila za dijaško ali šolsko izkaznico.

Staršem je na voljo tudi v popoldanskem času, in sicer v času popoldanskih govorilnih ur za starše med 17.30 in 19. uro.

V pisarni je zaposlena univerzitetna diplomirana psihologinja Anka Gogala, vsak dan od ponedeljka do petka med 10. in 14.uro. Za daljše pogovore in svetovanja priporočamo dogovor za termin preko telefona 05/6713-494 ali e-maila anka.gogala@guest.arnes.si.