gimnazija logo

Naši dijaki so predstavili raziskovalni nalogi

Na regijskem srečanju mladih raziskovalcev v okviru ZOTKS, ki je potekalo 8. aprila 2014 na Fakulteti za management v Kopru, so naši dijaki predstavili raziskovalni nalogi, ki sta nastali v sklopu projekta Nova generacija raziskovalcev ved o življenju.

Sabina Marancina, Neja Kovač in Jure Močnik Berljavac so predstavili nalogo z naslovom Ozaveščenost o porabi pitne vode v občini Piran s področja sociologije. Predstavitev je bila zanimiva, izpostavili so glavne ugotovitve, pa tudi težave, s katerimi so se srečevali med delom. Tudi člani komisije so nalogo pohvalili, imeli so nekaj manjših pripomb.

Druga raziskovalna naloga je nastala na področju biologije. Kristina Kovačič in Pia Štrukelj Pahovič sta predstavili nalogo z naslovom Interakcije med receptorji naravne imunosti in njihovimi ligandi, ki je nastala na Kemijskem inštitutu lansko poletje. Ker v komisiji ni bilo strokovnjakov s področja imunologije, je komisija zaznala težave zaradi strokovnega jezika, oblikovno pa so nalogo pohvalili.

 Obe raziskovalni nalogi sta se uvrstili na državno srečanje mladih raziskovalcev. Naši dijaki, ki so se lotili nalog in so jih uspešno zagovarjali, so dosegli pomemben uspeh, na katerega smo v šoli zelo ponosni.