gimnazija logo

Naši dijaki na odru v Celju

V okviru krožka Le café français smo v letošnjem šolskem letu naredili del gledališke predstave Mme Ka, in sicer tri scene, ki sta nam jih ob prijavi k sodelovanju določila režiserja iz Francije, Victor Thimonier in Léa Carton de Grammont.

V projektu, ki ga je organiziral Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, s Francoskim inštitutom Charles Nodier v Sloveniji, s I. Gimnazijo v Celju in s SLG Celje, je sodelovalo 13 slovenskih šol. Skupni izdelek, gledališka predstava Mme Ka, avtorice Noëlle Renaude, je bila predstavljena v Slovenskem ljudskem gledališču v Celju, v petek, 21. 3. 2014 v okviru frankofonskih dnevov.

L'arithmétique de Mme Ka
Le frère de Mme Ka
Le blocage de Mme Ka
"Un mime!"
Les personnages
Un spécialiste
Léa Carton de Grammont in Victor Thimonier, režiserja
Pred stranskim vhodom v SLG Celje