gimnazija logo

Maturitetni koledar

23. April 2013 -- oki

Datume pisnih izpitov in obdobje ustnih izpitov v posameznem izpitnem roku določi Republiška maturitetna komisija ob soglasju ministra, pristojnega za šolstvo. Objavi jih najkasneje šestdeset dni pred začetkom mature v spomladanskem in jesenskem roku.

http://www.ric.si./splosna_matura/maturitetni_koledar/

PREGLED POMEMBNEJŠIH DEJAVNOSTI PRI SPLOŠNI MATURI LETA 2018

SEPTEMBER 2017

Ravnatelj šole imenuje člane ŠMK SM za obdobje od 1. novembra do 31. oktobra naslednjega šolskega leta in objavi njihov seznam na oglasni deski šole najpozneje do 31. oktobra tekočega šolskega leta.

NOVEMBER 2017

Zbiranje predprijav za splošno maturo 2018 do 15.11.2017

Kandidati s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi, uveljavljajo pravico do prilagojenega opravljanja splošne mature.

Predprijava kandidatov za posamezen izpit splošne mature.

Objava novih naslovov seminarskih nalog v stalnem katalogu naslovov nalog.

Ric objavi ceno izpita pri splošni maturi.

 

DECEMBER 2017

ŠMK SM potrdi naslove nalog in učitelje, ki kandidate poučujejo in vodijo pri pripravi ustreznega praktičnega dela izpita.

 

MAREC–APRIL 2018

Predmaturitetni preizkus za dijake zaključnih letnikov.

Zbiranje prijav za spomladanski izpitni rok do 30.3.2018.

Kandidati, ki lahko opravljajo posamezne izpite splošne mature, oddajo prijavo k izpitu.

Zaključek praktičnega dela izpita na šoli (npr. oddaja vaj, nalog), do 17.4.2018.

Možnost zamenjave ravni ali izbirnega predmeta zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode (32. člen Pravilnika o SM) do 29.4.2018.

MAJ–JUNIJ 2018

Pisanje eseja pri slovenščini (italijanščini kot materinščini in madžarščini kot

materinščini) v spomladanskem izpitnem roku 4.5.2018.

Poznejše prijave k splošni maturi kandidatov iz utemeljenih razlogov do 19.5.2018.

ŠMK SM seznani kandidate s točkami praktičnega dela izpita 15.5.2018.

Predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature 

pisni preklic prijave 25.5.2018.

Izvajanje pisnih izpitov od 29.5. do 24.6.2018.

ŠMK SM določi za ustne izpite razpored kandidatov in ŠIK SM po izpitnih prostorih.

Izvajanje ustnih izpitov od 13.6. do 22.6.2018.

JULIJ 2018

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi 11.7.2018.

Zbiranje prijav za jesenski izpitni rok do 12.7.2018.

Kandidati, ki lahko opravljajo posamezne izpite, oddajo prijavo k izpitu.

Ugovori oziroma pritožbe do 14.7.2018.

Vpogledi v izpitno dokumentacijo od 16.7. do 26.7.2018. 

AVGUST–SEPTEMBER 2018

Kandidati dobijo na šoli razpored opravljanja izpitov.

Predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature, pisni preklic prijave k splošni maturi do 20.8.2018.

ŠMK SM seznani kandidate s točkami praktičnega dela izpita, doseženimi v jesenskem izpitnem roku 5.9.2018.

ŠMK SM določi za ustne izpite razpored kandidatov in ŠIK SM po izpitnih prostorih.

Izvajanje pisnih izpitov od 24.8. do 31.8.2018.

Izvajanje ustnih izpitov od 24.8.do 5.9.2018.

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi 17.9.2018.

Ugovori oziroma pritožbe do 20.9.2018.

Vpogledi v izpitno dokumentacijo od 21.9. do 27.9.2018.