gimnazija logo

Poznam kraj svojega šolanja?

10. Oktober 2018 -- nika

PROJEKTNI DNEVI "PIRAN"

 

V ponedeljek in torek, 1. in 2. 10. 2018, so dijaki 3. letnika sodelovali v projektu »Poznam kraj svojega šolanja?«.

Dijaki so v dveh dneh po predmetnih skupinah (geografija, sociologija, kemija, fizika, zgodovina, italijanščina in slovenščina) spoznavali Piran.

V tem projektu so dijaki razvijali sposobnost in spretnosti aktivnega terenskega raziskovalnega dela, razvijali spretnosti zbiranja in izbiranja, kritične presoje vrednosti in uporabnosti informacij. Cilj projekta je bil priprava 60 minutne učne poti po Piranu z najmanj 4 postajami. Vodilo pri izbiri postaj je bilo povezovanje ugotovitev vseh ali čim večjega števila predmetnih skupin. Dijaki so morali izdelati tudi karto Pirana, v katero so označili učno pot. Karto so morali opremiti s slikovnim gradivom in pripadajočim besedilom.

Delo smo začeli v matičnih skupinah, kjer so dijaki dobili navodila za pripravo učne poti, kriterije za ocenjevanje učne poti, sledil je izbor predmetne skupine. Temu delu je sledil ogled dokumentarnega filma o razvoju Pirana v Mediadomu in nato terensko delo po predmetih. V torek so dijaki v matičnih skupinah pripravili učno pot po Piranu, sledilo je vodenje po pripravljeni učni poti in evalvacija projekta.

Namen tako zastavljenega in izpeljanega projekta je bilo medpredmetno povezovanje in razvijanje spretnosti terenskega dela. Prednosti tako organiziranega učnega procesa so v tem, da samostojno delo prispeva k pozitivnem odnosu do učenja in reševanju problemov (vrednotenje, primerjanje, izraženje mnenj, pridobivanje…).  Prednost je tudi v tem da, dijaki izbirajo predmet pri katerem želijo sodelovati. To gotovo pripomore k večji motivaciji dijaka za delo in boljšim rezultatom.