gimnazija logo

Matura 2018

PRIJAVA  NA  JESENSKI  ROK  MATURE  2018

V jesenskem roku mature se lahko prijavite na popravne izpite, na maturo v celoti, izboljševanje ocen in ponovno opravljanje dodatnega 5. predmeta. Prijavite se lahko do 12. 7. 2018  do 14. ure v zbornici.

 

Vsi, ki nimate statusa dijaka morate prijavi na posamezni izpit ali celotno  maturo priložiti dokazila o plačilu izpitov RIC-u in GEPŠ Piran.

Kandidat mora poleg prijave na maturo obvezno priložiti tudi dokazila o: 

                                   - izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature: spričevalo 3. in 4. letnika srednje šole

                                   - spričevalo poklicne mature

                                   - spričevalo o končanem maturitetnem tečaju

                                   - ostala dokazila (potrdilo o statusu dijaka)

                                   - za posebne potrebe obvezno Strokovno mnenje zavoda za šolstvo (Pride z odločbo otrok o usmeritvi, izda: Zavod

                                     RS za šolstvo)

                                   - potrdila o plačilu (kandidati brez statusa, "21" letniki)


Kandidat, ki v roku ne predloži dokazil, nima pravice pristopiti k maturi!

Če nameravate splošno maturo opravljati na naši šoli ali le del, morate pravilno in izpolnjeno prijavnico oddati najkasneje do  12. 7. 2018 (za jesensko maturo) tajnici ŠMK.

Do takrat morate poravnati tudi stroške mature. Stroške mature morajo poravnati vsi kandidati, ki NIMAJO STATUSA rednega dijaka na šoli, kjer opravljajo splošno maturo.  

(plačilo mature RICu) 

https://www.ric.si/mma/Cena%20maturitetnega%20izpita%202018/201711150728...

 

 

 

 

 

 ·