gimnazija logo

Vračanje učbenikov in ostalega gradiva v šolsko knjižnico

Dijaki 4. letnikov lahko vrnete vse gradivo do 11. julija 2018 (velja za tiste, ki ste opravljali izpite v spomladanskem roku mature), oz. najkasneje do 5. septembra 2018 (za tiste, ki boste opravljali izpite v jesenskem roku mature).

 

 

 

Datum dogodka: 
sreda, 5. September 2018