gimnazija logo

Vračanje učbenikov in ostalega gradiva v šolsko knjižnico

 Bliža se konec šolskega leta, zato vse dijake prosim, da vrnete učbenike in gradivo za domače branje, referate itn., ki ste si ga izposodili v tekočem šolskem letu.

 Gradivo lahko vrnete po naslednjem razporedu:

  •    2. letniki v ponedeljek, 18. junija (od 9.00 do 13.00)
  •    3. letniki v torek, 19. junija (od 9.00 do 13.00)
  •    1. letniki v sredo, 20. junija (od 10.30 do 13.00)

 Dodaten termin za vse letnike: četrtek, 21. junija (od 10.30 do 13.00)

 Kdor učbenike še potrebuje zaradi spraševanja, testa ali popravnega izpita, jih lahko obdrži, vendar jih mora vrniti takoj po opravljenih obveznostih.

  •    Dijaki 4. letnikov lahko vrnete vse gradivo do seznanitve z uspehom na maturi (11. julija), oz. najkasneje do 5. septembra 2018.

 

 

 

Datum dogodka: 
petek, 13. Julij 2018