gimnazija logo

Romantika

PROJEKT ROMANTIKA PRI NEMŠKI IN FRANCOSKI URI

Pri projektu romantika v 2. letnikih sva profesorici nemščine in francoščine medpredmetno povezali pesnitev nemškega pesnika Heinricha Heina Loreley, ki jo dijaki obravnavajo pri slovenščini. Poudarili sva romantične simbole, kot so žalost (Traurigkeit/Tristesse), ljubezen (Liebe/Amour), hrepenenje (Sehnsucht/Désir), pravljica (Märchen/Conte de fées) in narava (Natur/Nature).

Pri romantiki se pesniki osredotočajo na izražanje čustev, kar sva navezali na  japonsko pesniško obliko haiku, ki se povezuje z dogajanji v človekovi notranjosti. Haiku obsega sedemnajst zlogov, prvi in tretji verz imata po pet zlogov, drugi sedem. Dijaki so v skupinah ustvarili svoj haiku.

 

                                                         Profesorici Ingrid Peroša in Maša Avsenak Zobec