gimnazija logo

Robotika

10. December 2013 -- oki

V krožku bo vsak dijak izdelal svojega mobilnega robota in ga računalniško sprogramiral za vožnjo po labirintu. Z njim se bo lahko udeležil tekmovanj v hitrostni vožnji po labirintu (Nova Gorica, Velenje, Kranj in državno prvenstvo v Mariboru, maja 2014). Poleg tega se bo pripravljalo enega ali dva ekipna samogradna robota za tekmovanje v kategoriji robotov reševalcev RoboCup Junior A.
Aprila 2014 bomo organizirali regijsko tekmovanje robotkov v kategorijah RoboSLED in RoboCup Junior A, ki je namenjeno osnovnošolcem.
Oglasi se na
robert.stegel@guest.arnes.si