gimnazija logo

PRVA ZAPOSLITEV

 

                                                GEPŠ se je v februarju prijavil na                                                                                                    

            Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II,                        

                                             na katerem smo bili tudi uspešni.                                                                                                                    

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Z aprilom imamo tako novega sodelavca, Bogdana Loperta, magistra profesorja matematike. Vključen je v neposredno vzgojno-izobraževalno delo , ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z dijaki.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.