gimnazija logo

Stanje prijav na gimnazijskem programu

Šolsko leto 2017/18

Devetošolci so že oddali svoje prijavnice za prvi letnik gimnazije.

Za našo gimnazijo se je do 25.aprila odločilo 55 dijakov.

Glede na razpisana dva oddelka imamo torej na razpolago še 1 prosto mesto. 

Nove prijavnice bomo lahko sprejemali še po 5.juliju do zasedbe prostih mest oziroma do 31.8.2017.

Informacije o razporeditvi glede na število točk že prijavljenih učencev vam

lahko posredujemo v šolski svetovalni službi gimnazije na tel. 05/6713494 ali na

anka.gogala@guest.arnes.si

 

Vsem prijavljenim se zahvaljujemo za zaupanje. V začetku maja vam bomo poslali tudi pisno obvestilo

o vašem sprejetju v program gimnazije.

 

Anka Gogala

svetovalna delavka GEPŠ Piran, gimnazija

Datum dogodka: 
petek, 5. Maj 2017