gimnazija logo

Možnost pridobitve štipendije za študij v ZDA (v Indiani)

Posredujem sporočilo Javnega sklada za štipendiranje in razvoj kadrov:

 

Spoštovani,

v sredo, 25.1.2017, bo med 18.00 in 19.30 potekala predstavitev študija na DePauw University (Indiana, ZDA) in Vera in drugih štipendij, ki jih lahko pridobijo odlični slovenski dijaki za pokritje celotne šolnine na tej univerzi.

Vabimo vas, da k udeležbi povabite tisto akademsko in izven-šolsko izjemne dijakinje ali dijake, ki že resno razmišljajo o dodiplomskem študiju v ZDA in bi bila ta univerza ustrezna, da se udeležijo predstavitve. Mesta so omejena, zato je predhodna prijava obvezna.

Več informacij najdete na spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/vera-depauw-university/, kjer je na voljo tudi povezava na prijavni obrazec.

 

Lep pozdrav,

 

Darinka Trček

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 434 1080

 

www.sklad-kadri.si  

Datum dogodka: 
sreda, 25. Januar 2017