gimnazija logo

Neformalno izobraževanje - delovna praksa

Kakovostno formalno znanje, ki ga dijaki pridobijo v sklopu srednješolskega izobraževanja, je odlično iztočnica za nadaljnji karierni razvoj. A v sodobnem svetu, ki se hitro spreminja in od ljudi zahteva številne spretnost in veščine, se soočamo z novimi izzivi.

 Da bi dijakom omogočili pridobivanje neprecenljivih izkušenj v konkretnem delovnem okolju, bomo tudi v letošnjem šolskem letu organizirali 3-dnevno delovno prakso. Praksa je namenjena dijakom 3. letnikov in jim omogoča pridobivanje, ozaveščanje ter beleženje neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in veščin, ki so ključne za zaposljivost v domačem in mednarodnem okolju.

Med opravljanjem prakse bodo dijaki vodili dnevnik ter svoje delo sistematično beležili.


Načrtovani potek delovne prakse

Od januarja do aprila bomo na šoli organizirali predavanja, delavnice ter individualne ure za dijake. Z aktivnostmi želimo spodbuditi razmislek dijakov o nadaljnjem formalnem izobraževanju (karierna orientacija), spodbujati neformalno izobraževanje ter krepiti njihove kompetence, ki so ključne za zaposljivost v sodobnem svetu.

 Predvidoma v aprilu bomo objavili prosta delovna mesta za prakso, na katera se bodo dijaki s pomočjo mentorice in na novo pridobljenega znanja prijavili. Maja bo sledil selekcijski postopek za razpisana delovna mesta (razgovori) ter razporejanje dijakov na prosta delovna mesta.

V prvi polovici junija bodo dijaki opravili prakso in še pred koncem šolskega dela svoje delo ovrednotili (evalvacija) ter z zahvalo delodajalcem zaključili delovno prakso.


Dejavnost je prostovoljna, kar pomeni, da dijaki zanjo ne bodo prejeli finančnega nadomestila, a bo njihov trud poplačan z dragocenimi izkušnjami.

 

Več informacij in podrobnosti vam bomo še posredovali.

 Rezultat iskanja slik za ministrstvo za izobraževanje logoRezultat iskanja slik za evropski skladi logo

 

Term popestrimo šolo: