gimnazija logo

Poziv vsem bodočim raziskovalcem PETNICA

PETNICA – SCIENCE CENTER

Že nekaj let sodelujemo z mednarodno priznanim raziskovalnim inštitutom v Srbiji PETNICA, ki vas tudi letos vabi na usposabljanje na področju znanstvenega raziskovanja iz katerekoli znanstvene panoge. Program PETNICA je namenjen vsem, ne le nadarjenim dijakom, predvsem pa tistim, ki ste motivirani izvesti pravo znanstveno raziskavo ob podpori odličnih mentorjev na področju znanosti. V centru sodelujejo s preko 140. različnimi  institucijami po celem svetu. 

Vsi kandidati se prijavijo s tako imenovanim motivacijskim pismom. Izbor kandidatov bo v sredini decembra. Izbor bo narejen na osnovi:

-  interesa dijakov,

- njihove motivacije in predznanja (homogene skupine).

Predavanja potekajo v srbskem jeziku, gostujoči profesorji predavajo v angleščini. Naši dijaki bodo lahko pisali in zagovarjali svoje delo tudi v slovenskem jeziku. Prijavo in vse priloge so lahko napisane v slovenščini, angleščini ali srbohrvaščini. Prijava je lahko napisana v različnih jezikih, saj ne želijo nikogar diskriminirati zaradi jezika.

Vabljeni tako novi dijaki, ki se tabora še niste udeležili, kot tudi tisti, ki ste že raziskovali v Petnici.

Petnica bo sprejemala vaše vloge do 20.novembra. Prijavnice dobite na njihovi spletni strani, ker pa potrebujete za sprejem v Petnico tudi priporočila šole in vaših učiteljev, se morate oglasiti tudi v šolski svetovalni službi za več informacij glede priporočil.

Dijakom, ki jih bo Petnica sprejela v svoj program, bo šola pokrila stroške programa v višini 350€ (novi) oz 250€ (stari, nadaljevalni tabor).

Datum dogodka: 
nedelja, 20. November 2016